Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA: Rasprava će trajati do 17. decembra 2019. godine


Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je počela javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period od 2019. do 2025. godine i da će trajati do 17. decembra.

Zajedno sa predlogom te strategije raspravljaće se i o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period od 2019. do 2025. godine.

Cilj donošenja ovih dokumenata je unapređenje položaja žrtava i svedoka krivičnih dela u skladu sa standardima EU, a rezultat su strateškog opredeljenja da se svim žrtvama i svedocima krivičnih dela obezbedi adekvatan nivo procesnih prava, sistemska, stručna i dostupna pomoć i podrška i poseban nivo zaštite naročito ranjivim kategorijama.

Zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu slati na imejl iva.kovacevic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Ministarstvo pravde poziva relevantne državne organe, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije, na osnovu čega će sačiniti i objaviti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Vlade, 28.11.2019.
Naslov: Redakcija