Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Poslovima akreditacije i provere kvaliteta će se baviti Nacionalno akreditaciono telo za visoko obrazovanje koje će osnovati Vlada RS, a ono će raditi na bazi standarda koje će utvrđivati Ministarstvo prosvete


Akreditacijom i proverom kvaliteta ubuduće će se baviti Nacionalno akreditaciono telo za visoko obrazovanje koje će osnovati Vlada Republike Srbije, a ono će raditi na bazi standarda koje će utvrđivati Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

To će biti predviđeno novim Zakonom o visokom obrazovanju, čiji se nacrt očekuje za mesec dana, a javna rasprava već početkom 2017. godine, najavljuju iz Ministarstva prosvete.

Novi Zakon treba da obezbedi kvalitetnije i pravednije visoko obrazovanje u Srbiji, pre svega, kroz novi sistem finansiranja, a naglasak će biti na boljoj povezanosti sa preduniverzitetskim obrazovanjem, unapređenju saradnje sa privredom i jačanju inovativne i preduzetničke komponente visokog obrazovanja, kako bi bilo relevantno za društvo i odgovaralo potrebama tržišta rada.

- Očekuje se da novi model finansiranja obezbedi pravednije uslove za studente i da ujedno prati dostizanje ciljeva koje će svaka visokoškolska ustanova definisati prilikom ugovaranja o finansiranju delatnosti sa Vladom Republike Srbije. U tu svrhu pratiće se širi set indikatora kvaliteta obrazovanja i izlaznih performansi - poručuju iz Ministarstva.

Zakonom će se urediti evidencije i registri ne samo o ustanovama već i o zaposlenima, učenicima i studentima.

- Uvođenje ličnog obrazovnog broja će omogućiti praćenje obrazovanja pojedinaca, njegovo kretanje kroz različite nivoe obrazovanja, mogućnost zapošljavanja na tržištu. S druge strane to će biti dobar način za vrednovanje visokoškolskih institucija i studijskih programa, kvaliteta nastave i dostizanja obrazovnih ishoda - navode u Ministarstvu.

Ministar prosvete Mladen Šarčević je krajem oktobra formirao centralnu radnu grupu od 15 članova koja treba da uradi Nacrt novog zakona do kraja 2016. godine. Radna grupa okuplja predstavnike Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju, univerzitêta, fakulteta i Ministarstva prosvete, i to iz različitih upravljačkih struktura (predsednici, rektori, prorektori, prodekani, student prorektor) koji dobro poznaju zakonsku regulativu u visokom obrazovanju i probleme u primeni važećih rešenja. Šarčević je krajem septembra formirao i radnu grupu od 12 studenata, sa zadatkom da pripreme predloge rešenja od značaja za akademce kao što su opterećenje, pravila studija, studentsko predstavljanje i učešće u radu organa upravljanja i stručnih tela u visokom obrazovanju.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 30.11.2016.
Naslov: Redakcija