Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Za preduzeća koja se bave gradnjom i održavanjem puteva, u slučaju nekrpljenja udarnih rupa ili neotklanjanja mogućih uzroka saobraćajnih udesa, zaprećena je kazna od 300.000 do 2,5 miliona dinara. Odgovorno lice u "upravljaču javnog puta" može, za isti propust, biti kažnjeno od 20.000 do 200.000 dinara


Preduzeća koja grade i održavaju puteve u Srbiji više neće moći da prođu nekažnjeno za nekrpljenje udarnih rupa ili neotklanjanje mogućih uzroka saobraćajnih udesa, jer će im, prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pretiti kazna od 300.000 do 2,5 miliona dinara.

Odgovorno lice u "upravljaču javnog puta" može, za isti propust, biti kažnjeno od 20.000 do 200.000 dinara.

Predlagač Nacrta zakona je umesto samo jednog člana 156 u važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US), sada predvideo čak 15 novih članova koji će se odnositi na izgradnju i održavanje puteva.

- Želja je bila da se najpreciznije moguće definišu svi problemi koji su se pokazali u praksi, da se ne bi dogodilo da se ne zna ko je za šta nadležan i ko je odgovoran - kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Srbije.

Postojeći član 156 se menja, i sada u njemu stoji da putevi moraju biti planirani, projektovani, izgrađeni, štićeni, rekonstruisani i održavani da se saobraćaj na njima može odvijati bezbedno, i moraju ispunjavati propisane uslove.

Upravljač javnog puta moraće da ubuduće preduzima mere u cilju otklanjanja opasnosti na putu i dužan je da se organizaciono za to pripremi. Ta služba koja će morati da interveniše i otklanja uočene propuste moraće da radi, doslovce piše u Nacrtu zakona, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i tokom državnih praznika. Ukoliko ne može brzo da otkloni opasnost, onda će morati da obezbeđuje mesto do otklanjanja opasnosti.

Pritom su dužni da budu opremljeni svim sredstvima kvalitetne komunikacije, pa će morati da reaguju na "dojavu" ne samo MUP-a i inspektora, nego i građana koji će moći da pošalju informaciju i SMS-om, mejlom, vajber porukom i, naravno, telefonom ili faksom. Upravljač će morati da hitno reaguje i na informaciju objavljenu u sredstvima javnog informisanja.

Redovnu kontrolu u eksploataciji javnog puta, sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu, vrši inspekcija državnih puteva, odnosno nadležna inspekcija jedinice lokalne samouprave.

Upravljač javnog puta je u obavezi da vrši periodične provere svih državnih puteva najmanje jednom u periodu od pet godina, kao i ciljane provere za najrizičnije deonice, prema mapi rizika puteva i ulica.

U Nacrtu zakona je navedeno i u kom roku kroz naseljeno mesto moraju biti izgrađeni trotoari, kada i gde se grade biciklističke staze i slično.

Na javnom putu i na zaštitnom pojasu javnog puta nije dozvoljeno podizati spomen-obeležja i druge objekte koji nisu u funkciji odvijanja saobraćaja, vršiti prodaja, odnosno preduzimati druge radnje kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja.

U slučaju nastanka nezgode sa najmanje jednim poginulim, odnosno s najmanje tri teško povređene osobe, upravljač javnog puta dužan je da najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja započne i organizuje pribavljanje nezavisne dubinske analize u cilju utvrđivanja da li je put uticao na nastanak saobraćajne nezgode, odnosno da li je put uticao na težinu posledica saobraćajne nezgode, i da o tome obavesti Agenciju, kao i povratno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova od koga je dobio pismeno, odnosno elektronsko obaveštenje.

Izvor: Vebsajt eKapija, 01.12.2016.
Naslov: Redakcija