Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. DECEMBRA 2015. GODINE ZAPOčETA SEDMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE U 2015. GODINI - RAZMATRANI PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA I PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE


Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini započeta je 1. decembra 2015. godine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2. Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora;

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i

8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 3,4,5. i 6. dnevnog reda sednice, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7. i 8. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i o Predlogu strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, koje je obrazložio predstavnik predlagača, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Sednica će biti nastavljena u sredu, 2. decembra 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 01.12.2015.
Naslov: Redakcija