Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA: POZIV SUDIJAMA DA UZMU UčEšćE U GLASANJU I IZBORU PREDSTAVNIKA SUDIJA ZA OSNOVNE SUDOVE, PREKRšAJNE SUDOVE I PREKRšAJNI APELACIONI SUD U SASTAV VISOKOG SAVETA SUDSTVA. IZBORI ćE BITI SPROVEDENI 21. DECEMBRA 2015. GODINE


Povodom predstojećih izbora za izborne članove sudija osnovnih sudova, prekršajnih sudova i Prekršajnog apelacionog suda u sastav Visokog saveta sudstva, Glavni odbor Udruženja sudija prekršajnih sudova je konstatovao da je neophodno da se krajnje ozbiljno i odgovorno postupi u predstojećem periodu glasanja za izborne članove VSS-a.

Tim povodompozivaju sečlanovi Udruženja, ali i ostale sudije koje to nisu, da lično uzmu učešće u glasanju i izboru predstavnika sudija Prekršajnog apelacionog suda i prekršajnih sudova u ovom visokom telu pravosuđa u Republici Srbiji.

Na listi kandidata ima 17 sudija, a od toga 10 sudija su iz reda osnovnih sudova u Republici Srbiji, dok su ostalih 7 iz reda prekršajnih sudova(2) i Prekršajnog apelacionog suda(5), što zahteva veliki odziv članstva Udruženja i ostalih birača kako bi se izabrao najadekvatniji kandidat.

Shodno odredbama čl. 2 i 3 Statuta Udruženja, Glavni odbor smatra da je vrlo važno dati lični doprinos u ovom postupku izbora kako bi se ove odredbe implementirale.

U tom kontekstu, podsećaju članove Udruženja, ali i sve ostale koji mogu doprineti što boljem rezultatu glasanja, da je i odredbama čl. 13. Zakona o Visokom savetu sudstva("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011)predviđena vrlo važna nadležnost ovog tela za rad sudova i sudija. Tako, između ostalog, potencijalni izborni član, koji bi reprezentovao zajedničke interese, odlučivao bi o : izboru i prestanku sudijske funkcije, predlagao kandidata Narodnoj skupštini prilikom prvog izbora, odlučivao bi i o premeštaju, upućivanju, prigovoru na udaljenje sa rada, o vođenju disciplinskog postupka, zakonodavnoj delatnosti (predlaganje izmena i dopuna zakona), učestvovao bi u određivanju broja sudija u sudovima, te o vrednovanju rada sudija i predsednika suda, kao i strukturi budžetskih sredstava neophodnih za rad sudova za tekuće rashode i vršenjem nadzora nad njihovim trošenjem.

Kako se navodi u saopštenju, predstojeći vremenski period je vrlo važan za sudije, te se pozivaju sudije da u što većem broju izađu na glasanje kako bi i prekršajni sudovi, kao najmlađa grana sudske vlasti, dobili na značaju i dali svoj doprinos daljoj afirmaciji sudske vlasti.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudija prekršajnih sudova, 30.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija