Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: DRUšTVO NEZADOVOLJNO IZBORNIM PROCESOM ZA čLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA. KAO NEDOSTATKE NAVODE DA JE ZAKONOM ONEMOGUćENO STRUKOVNIM UDRUżENJIMA SUDIJA DA PREDLOżE SVOJE KANDIDATE, DA NIJE UREđENO ODGOVARAJUćE PREDSTAVLJANJE KANDIDATA POD JEDNAKIM USLOVIMA, KAO I NEPOSTOJANJE DVOKRUżNOG SISTEMA


Predsednica Društva sudija Srbije, Dragana Boljević, uputila je pismo članovima u vezi sa predstojećim izborima za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija, u kome se navodi da se izbori za novi sastav VSS odvijaju po istim pravilima kao i 2011. godine, pošto Zakon o Visokom savetu sudstva("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011 - dalje: Zakon), kao ni Zakon o Državnom veću tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) u međuvremenu nisu menjani.

U pismu se navodi i da brojne sugestije i zahtevi Društva sudija Srbije nisu usvojeni, tako da sudije i dalje nisu predstavljene na najširi način (u pogledu vrste, stepena i brojnosti), da će se glasovi i dalje rasipati zbog nepostojanja dvokružnog sistema, da nije uređeno odgovarajuće predstavljanje kandidata pod jednakim uslovima, niti je Zakonom omogućeno strukovnim udruženjima sudija, za razliku od drugih zemalja, da predlože svoje kandidate.

Dalje se navodi da će na izbore naročito negativno uticati to što tajnost glasanja nije obezbeđena glasanjem na najviše četiri mesta (u sedištima apelacija) i što i dalje, izborno telo ne čine sve sudije (tako da bi svi mogli da glasaju za kandidate iz svih izbornih grupa).

Navedeni nedostaci ne obezbeđuju jednake i fer uslove za sve kandidate, niti im obezbeđuju, kao ni narednom sastavu VSS, potreban legitimitet.

"Ipak, sudije su same odgovorne za svoju profesionalnu budućnost i zato Društvo nije pozvalo da sudije ne učestvuju u izborima", navodi se u pismu.

Odluka o tome kome će od kandidata sudija poveriti glas treba da bude zasnovana kako na izbornom programu kandidata i stavovima izraženim prilikom predstavljanja o najvažnijim pitanjima za sudstvo, tako i na njegovom dosadašnjem ličnom i profesionalnom ponašanju, dodaje se u pismu.

Članovi VSS, bilo da su sudije ili ne, treba da budu birani na osnovu svoje stručnosti, iskustva, razumevanja pravosuđa, sposobnosti da razmenjuju mišljenja i argumente, shvatanja nezavisnosti sudija i sudstva i zalaganja za ove vrednosti. To nije samo stav Društva sudija, već i preporuka iz Mišljenja broj 10/2008 "Sudski saveti u službi društva" Konsultativnog veća evropskih sudija Saveta Evrope (tela koje formuliše standarde za sudstvo, sačinjenog od po jednog sudije najvišeg ranga iz svake od 47 država – članica Saveta Evrope).

Predsednica Društva sudija Srbije je u ime društva pozvala svakog sudiju koji se odluči da učestvuje na navedenim izborima da podrži najbolje kandidate, bili oni članovi Društva sudija ili ne, a koji zadovoljavaju navedene kriterijume i uživaju ugled i poverenje kolega.

Izvor: Vebsajt Društvo Sudija Srbije, 30.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija