Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: SKRAćENE SU I UPROšćENE PROCEDURE IZDAVANJA SVIH VRSTA DOZVOLA, KOJE ćE SE UBUDUćE IZDAVATI ZA šEST MESECI DO GODINU DANA. PREDLOG PROPISA NE REGULIšE RENTE ZA EKSPLOATACIJU SIROVINA, NAKNADE I DRUGE PRIHODE KOJE DOBIJA DRżAVA, JER ćE SE TIM PITANJIMA BAVITI ZAKON O NAKNADAMA, KOJE PRIPREMA MINISTARSTVO FINANSIJA


Narodna skupština Republike Srbije u okviru Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja razmatra Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrazlažući Predlog zakona ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, rekao je da će on omogućiti privlačenje investicija i da predstavlja garant da je Srbija dobro mesto za ulaganje.

On je istakao da su u izradi Predloga zakona učestvovale, osim predstavnika Ministarstva i sve relevante institucije, fakulteti i kompanije među kojima neke učestvu u istraživanjima.

Prema njegovim rečima, Predlog zakona pored nafte, gasa i uglja kao strateške sirovine definiše i rude bakra, zlata i litijuma, kao i da predviđa jednu veoma efikasnu proceduru vezanu za sve administrativne barijere koje su do sada postojale. Predviđen je i niz operativnih mehanizama i garancija onima koji krenu u proces istraživanja, da će imati jedan utaban i jasno definisan put do trenutka kada dođe do otvaranja rudnika.

Predlog zakona je usklađen sa evropskim direktivama i predviđa skraćivanje i uprošćavanje procedura za izdavanje svih vrsta dozvola, koje će se ubuduće izdavati za šest meseci do godinu dana, što će biti podsticaj za investitore.

Predlog zakona daje veće garancije investitorima, koji će nakon završetka overe istražnih rezervi nekog minerala, moći da računaju i na rezervaciju tog polja i na dobijanje eksploatacionog prava.

Predlogom zakona predviđeno je da se pojedine vrste naknada koje su ranije jednokratno plaćane, mogu platiti na rate, dok su geotermalne vode isključene iz plaćanja naknada, jer je to pitanje rešeno drugim zakonima, a data je i veća nadležnosti Geološkom i Geodetskom institutu.

Predlog zakona ne reguliše rente za eksploataciju sirovina, naknade i druge prihode koje dobija država, jer će se tim pitanjima baviti Zakon o naknadama, koje priprema Ministarstvo finansija.

Izvor: Redakcija, 01.12.2015.