Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: SRPSKA NARODNA PARTIJA POKREćE INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA


Srpska narodna partija (SNP) najavila je da će pred Ustavnim sudom Srbije pokrenuti inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon).

Tim Zakonom su, smatraju u SNP, narušena ustavna načela vladavine prava i socijalne pravde, povređena Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) zabranjena diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito imovnog stanja, što bi dovelo do neravnopravnosti građana.

Ocenjuje se i da su učinioci krivičnih dela sada privilegovani u odnosu na građane koji su poštovali pravo i gradili legalno, sa urednom dokumentacijom i dozvolama, i ističu da Zakon ne štiti siromašne koji grade objekte za rešavanje stambenog pitanja, već investitore koji grade 1.000 i više kvadrata.

U saopštenju SNP se navodi da je predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, pre nekoliko dana, potpisao taj Zakon, a da je već 29. novembra 2015. godine i sam doveo u pitanje njegovu usklađenost sa najvišim pravnim aktom Srbije.

SNP je upitala Nikolića zašto je potpisao ukaz o stavljanju na snagu tog Zakona, ako je smatrao da je Zakon neustavan.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.12.2015.
Naslov: Redakcija