Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

CESID: KONKURSI ZA RADNA MESTA U JAVNOM SEKTORU NETRANSPARENTNI. POSTOJI SUMNJA DA SE PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA ZAPRAVO IZBEGAVA ZABRANA ZAPOšLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU, A ISTOVREMENO KRšE ODREDBE ZAKONA O RADU


U Srbiji postoji "prilična netransparentnost" u raspisivanju konkursa za slobodna radna mesta u javnom sektoru, rezultat je predstavljenog istraživanja o transparentnosti zapošljavanja u tom sektoru, koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju.

Kako je u Beogradu rekao izvršni direktor Cesida, Bojan Klačar, u istraživanju je prepoznato da u periodu od 2009. do 2014. godine postoji sumnja da se privremenim i povremenim poslovima zapravo izbegava zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, a istovremeno krše i odredbe Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

"Poslodavac može da zaključi ugovor o poslovima koji ne mogu trajati duže od 120 dana, ali postoje indicije da nakon tog roka propisanog Zakonom dolazi do zaključenja novog ugovora kojim se formalno navode drugi poslovi, iako je navedena odredba Zakona jasna", naveo je Klačar.

Prema njegovim rečima, nisu suštinski razdvojene političke i stručne funkcije u ministarstvima, državnim agencijama i preduzećima, kao i gradovima.

"Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014) obezbeđuje procedure zapošljavanja i napredovanja koje su zasnovane na zaslugama, ali neke odredbe ovog zakona ostavljaju prostor za široka diskreciona ovlašćenja koja se praktično redovno koriste", rekao je Klačar.

Klačar je naveo da se pravni okvir i dalje ne primenjuje na veliki broj državnih službenika, kao da i dalje nije poznat tačan broj zaposlenih u javnom sektoru.

"Većina institucija neefikasno i neujednačeno vodi evidencije, a od državnih ili javnih preduzeća nisu dobili odgovore, osim od Železnica Srbije. Od deset gradova, Beograd je jedini koji nije dostavio podatke, a od ostalih devet nisu dobijeni svi podaci", dodao je Klačar.

Predstavnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), Saša Đorđević, rekao je da MUP i dalje nije izradio listu postojećih slobodnih mesta, iako je u obavezi da to uradi prema Zakonu o policiji("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011 i 64/2015).

"Kriminalistička policijska akademija postala je kao univerzitet, a MUP i dalje izdvaja oko 31 milion dinara za rad njenih profesora. Takođe, ne postoji ni podatak koliko tih diplomaca je potrebno u MUP-u nakon obuke", rekao je Đorđević.

Tijana Kljajević iz Fondacije Centra za demokratiju ocenila je da se korupcija prilikom zapošljavanja povećava.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 25 institucija - pet ministarstava, per državnih agencija, pet državnih preduzeća i deset gradova.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

XVIII POSEBNE ODREDBE

1. Rad van radnog odnosa

1) Privremeni i povremeni poslovi

Član 197

Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

1) nezaposlenim licem;

2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena;

3) korisnikom starosne penzije.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pisanom obliku.

Izvor: Vebsajt RTS, 30.11.2015.
Naslov: Redakcija