Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA NOVEMBAR


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru je, za 19 radnih dana, realizovano ukupno 14,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,1 milion, ili 27,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,7 miliona, ili 72,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 777.002, od čega se 562.301 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 214.701 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.958,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 31,3 milijarde dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 155,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 10.320 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.454 plaćanja, u vrednosti od 22.971.048,04 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, te je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 1.12.2014.