Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EKONOMSKI KOKUS NARODNE SKUPŠTINE RAZMATRAO NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


Predstavnici NALED i USAID predstavili su članovima Ekonomskog kokusa najvažnije reforme predviđene ovim Nacrtom zakona kojima se, između ostalog, uređuje oblast urbanističkog planiranja, predlaže ustanovljavanje jedinstvenog šaltera i rešavanje pitanja lokacije „zarobljenih“ u režimu prava korišćenja (konverzija).

Kako je naveo Dušan Vasiljević iz USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, prema predloženom modelu predviđeno je skraćenje vremena čekanja upotrebne dozvole na 54 dana. Vasiljević je istakao da su očekivani rezultati Nacrta zakona veća ponuda za izgradnju investitorima i aktiviranje „zarobljenih lokacija“, skraćenje postupka, eliminisanje 20 administrativnih koraka i smanjivanje troškova gradnje.

Članovi Ekonomskog kokusa saglasili su se da je potrebno uspostaviti saradnja ovog tela sa predsednicima nadležnih skupštinskih odbora i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, radi usklađivanja budućih zakonskih rešenja sa ovim Nacrtom zakona.

Članovi Ekonomskog kokusa dogovorili su se da se na sledećem sastanku diskutuje o zakonskim rešenjima u oblasti inspekcijskog nadzora, arhivske građe i energetike.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 1.12.2014.