Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZGRADNJI U KOLIZIJI SA DRUGIM PROPISIMA


Predlog zakona o planiranju i izgradnji u koliziji je sa nekim već donetim zakonima a ubuduće bi pri donošenju novih propisa trebalo voditi računa da se to ponovo ne dogodi, rečeno je na sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine.

Članovi kokusa su bili jednoglasni u zaključku da se sa predstavnicima Ministarstva građevine dogovori sastanak na kome bi se razmatrala moguća rešenja o konverziji zemljišta.

Ekonomski kokus najavio je da će u parlamentu pokrenuti inicijativu da svi novi zakoni budu usklađeni sa zakonom o planiranju i izgradnji, i u vezi s tim biće održani sastanci sa nadležnim ministarstvima.

Šef poslaničke grupe SNS Zoran Babić predložio je da Kokus bude nosilac inicijative za izmene i dopune zakona koji su u koliziji sa Predlogom zakona o planiraju i izgradnji, kao što je, na primer, zakon o energetici.

Babić je obećao da će Ekonomskom kokusu dostaviti tačan spisak zakona koji su u koliziji sa Predlogom zakona o planiranju i izgradnji.

Šef poslaničke grupe SNS je ukazao i na problem konverzije građevinskog zemljišta, gde postoji otpor na lokalu prema ponuđenim rešenima.

Ponuđeno resenje o konverziji zemljišta mora u sebi da nosi sigurnost za investitora, naglasio je Babić.

Član Ekonomskog kokusa Jelena Bojić navela je da je Srbija na 185. mestu od ukupno 189 država po brzini izdavanja dozvola za gradnju, jer taj postupak u našoj zemlji traje 269 dana, a primera radi Makedonija je na 89. mestu, koja te dozvole izdaje elektronski.

Trošak za izdavanje građevinske dozvole u Srbiji trenutno je pet puta veći nego u zemljama EU i čak do 20 puta skuplji nego u zemljama OECD-a, a od 2008. u našoj zemlji je zabeležan i pad u broju izdatih dozvola.

U Srbiji oko 90 odsto troškova za dobijanje građevinskih dozvola odlazi na komunalno opremanje zemljišta, što je preterano, a veliki deo problema u izdavanju dozvola odnosi se na urbanističke planove, koji su ili nekompletni ili ih uopšte nema, ocenjeno je na sastanku.

Investitor je do sada bio u situaciji da ode na 15 šaltera da bi pribavio potrebne dozvole, a po novom zakonu o planiranju i izgradnji sve to će moći da obavi na jednom šalteru i ukoliko bude nekih problema imaće pravo da tuži nadležnu službu državnim institucijama, rečeno je na prezentaciji tog zakonskog predloga.

U Skupštini Srbje prošle nedelje započeta je rasprava o Predlogu zakona o planiranju i izgradnji i u tom aktu je predloženo smanjenje broja procedura, i da se umesto lokacijske dozvole, kao upravnog akta, izdaju lokacijski uslovi, kao javna isprava.

Na nivou Republike, pokrajina i lokalnih samouprava biće određen organ ili služba koja će sprovoditi objedinjenu proceduru za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijavu radova i izdavanje upotrebne dozvole.

Prema predlogu tog zakona, građevinska dozvola odobravaće se za najviše 28 dana, pri čemu će se lokacijski uslovi davati u roku od 23 dana od podnošenja zahteva, građevinska dozvola za tri dana, potvrda o prijavi radova odmah, a upotrebna dozvola za tri dana.

Sva dokumenta u vezi sa izdavanjem lokacijskih uslova pribavljaće nadležne službe, a ne kao do sada investitor.

Izvor: Tanjug