Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2022. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje besplatni vebinar 1. decembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. decembra 2022. godine, besplatni vebinar na temu “Popis imovine i obaveza za 2022. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”.

Pored izlaganja o svim aspektima godišnjeg popisa imovine i obaveza, učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju i sa najnovijim izmenama propisa i ostalim aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora, kao i stavovima eksterne revizije i budžetske inspekcije iz srodnih oblasti.

Drugi deo vebinara biće posvećen ličnim primanjima, ostvarivanju prava, poreskom tretmanu i obračunu naknada plata i drugih ličnih primanja zaposlenih, sa praktičnim primerima i osvrtom na probleme sa kojima se korisnici susreću u svakodnevnom radu.

Na kraju, poseban segment posvećen je pitanjima i odgovorima učesnika, postavljenih pre ili za vreme samog vebinara.

Učesnici vebinara će imati priliku da čuju sve najvažnije obaveze i postupke vezane za godišnji popis imovine i obaveza korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa i aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora.

Takođe, učesnicima vebinara biće prezentovano ostvarivanje prava, poreski tretman i način obračuna naknade plata i drugih ličnih primanja zaposlenih.

Vebinar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu.

Vebinaru mogu prisustvovati direktori, rukovodioci i zaposleni u opštim i pravnim službama, službama finansija i računovodstva, zaposleni u drugim delovima procesa rada - članovi popisnih komisija, računopolagači, drugi učesnici u redovnom godišnjem popisu za 2022. godinu, kao i ostala zainteresovana lica.

Teme vebinara:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2022. GODINU

  • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
  • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje

OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

  • Priprema za donošenje finansijskih planova za 2023. godinu
  • Početak primene Zakona o budžetskoj inspekciji

LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH

  • Ostvarivanje prava na naknadu plata, poreski aspekt i obračun
  • Druga lična primanja zaposlenih (jubilarna nagrada, solidarna pomoć, otpremnina prilikom odlaska u penziju) - način ostvarivanja prava, poreski tretman, način i vreme obračuna i isplate
  • Ostala pitanja i aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru

Predavači:

  • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
  • Aleksandra Vićovac - urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Popis imovine i obaveza za 2022. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 01.11.2022.