Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZA DRŽAVNI PRAZNIK - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU, NERADNI DAN JE 12. NOVEMBAR 2018. GODINE


Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisano je da je jedan od državnih praznika Republike - Dan primirja u Prvom svetskom ratu koji se praznuje 11. novembra.

U skladu sa članom 3. Zakona na dan državnog praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Članom 3a Zakona utvrđeno je da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu 2018. godine pada u nedelju 11. novembra, pa se ne radi prvog narednog radnog dana - 12. novembra.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Izvor: Redakcija, 1.11.2018.