Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Do kraja 2017. godine uslov za starosnu penziju za žene 61 godina i šest meseci života i bar 15 godina penzijskog staža. Za muškarce je uslov 65 godina života i najmanje 15 penzijskog staža. Za odlazak u prevremenu starosnu penziju žene moraju da imaju 55 godina i osam meseci života i 37 godina i šest meseci penzijskog staža, dok je muškarcima potrebno 56 godina i četiri meseca i 40 godina penzijskog staža


Zaposleni koji imaju neki od uslova za penzionisanje do kraja 2017. godine već treba polako da prikupljaju potrebnu dokumentaciju da bi sve bilo spremno do 30. decembra, kad je poslednji dan za predaju zahteva za odlazak u penziju.

Ukoliko pak taj zahtev pod uslovima koji važe u ovoj godini predaju posle Nove godine, moraju znati da se primenjuju uslovi koji važe u 2018. godini.

Podsećamo da je do kraja ove godine uslov za starosnu penziju za žene 61 godina i šest meseci života i bar 15 godina penzijskog staža. Za muškarce je uslov 65 godina života i najmanje 15 penzijskog staža. Za odlazak u prevremenu starosnu penziju žene do kraja ove godine moraju da imaju 55 godina i osam meseci života i 37 godina i šest meseci penzijskog staža, dok je muškarcima potrebno 56 godina i četiri meseca i 40 godina penzijskog staža.

Već naredne godine, ženama će za odlazak u starosnu penziju trebati pola godine života više, odnosno 62 godine, a za odlazak u prevremenu starosnu penziju moraće da imaju 56 godina i četiri meseca života i 38 godina staža, dok će muškarcima trebati 57 godina života i 40 godina staža.

Oni koji se odluče da, pod uslovom da ispunjavaju zakonske propise, odu u prevremenu starosnu penziju, moraju znati da se penzija trajno umanjuje 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju. Iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto. Savez samostalnih sindikata Srbije prethodnih dana tražio je od premijerke Ane Brnabić da umanjenje penzije važi samo dok penzioneri ne napune 65 godina života, a da li će do toga doći, ostaje da se vidi.

U dokumentaciji koja se mora prikupiti da bi se podneo zahtev za penzionisanje, bez obzira na to da li je reč o starosnoj ili prevremenoj starosnoj penziji, jesu lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu, dokaz o penzijskom stažu u Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu – rešenje, uverenja, potvrde i slično, u originalu ili overenoj fotokopiji. Potreban je dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje. Za muškarce je potreban i dokaz o regulisanom vojnom roku – overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka. Onima koji odlaze u penziju sa evidencije NSZ-a potreban je dokaz o korišćenju prava na novčanu naknadu.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 31.10.2017.
Naslov: Redakcija