Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UN ZA LJUDSKA PRAVA: Od 144 preporuke UN, Srbija prihvatila da sprovede 139


U Palati "Srbija" održana je peta sednica Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava u novom sazivu i Javno slušanje posvećeno predstavljanju Izveštaja za treći ciklus UPR-a.

Predsednica Saveta i direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da će novi saziv Saveta nastaviti da kontinuirano prati sprovođenje obaveza koje je Srbija preuzela u oblasti zaštite i unapređenja stanja ljudskih prava.

"Prvi put Vlada je uspostavila telo koje je zaduženo da prati sve preporuke koje dobijamo od Ujedinjenih nacija u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava i to telo sastavljeno je od najviših funkcionera u ministarstvima", istakla je Paunovićeva otvarajući petu sednicu.

Prema njenim rečima, na jednom mestu ima pregled svih preporuka koje daju Ujedinjene nacije nakon predstavljanja državnih izveštaja gde je za svaku od tih preporuka određen državni organ zadužen za ispunjavanje date preporuke sa jasno definisanim rokovima.

Sve sednice Saveta su otvorene i za učešće civilnog društva i nezavisnih tela, navela je Paunovićeva.

"Mi smo kao država 2013. godine od UN dobili 144 preporuke, od kojih smo prihvatili da sprovedemo njih 139", podsetila je Paunovićeva.

Predsednica Saveta je navela da su usvojeni brojni zakoni, strategije i akcioni planovi u oblasti ljudskih prava koji omogućavaju da građani lakše ostvare svoja prava, dodajući da se sprovođenje tih dokumenata redovno prati i o tome izveštava Vlada.

Prema rečima Paunovićeve, na preporuke koje nisu u potpunosti ispunjene Vlada će snažno raditi u narednom periodu.

Članovi Saveta su u prisustvu nezavisnih državnih organa, udruženja građana i međunarodnih organizacija razmatrali sprovedene aktivnosti od poslednje sednice Saveta, kao i obaveze koje treba sprovesti u narednom periodu kada je u pitanju predstavljanje državnih izveštaja u oblasti ljudskih prava Ujedinjenim nacijama.

U izradi ovog izveštaja učestvovali su predstavnici u ministarstvima i službama Vlade koji su prošli odgovarajuće obuke za praćenje preporuka UN za ljudska prava i koje su u svojim organima prate njihovo sprovođenje.

Doprinos izradi državnog izveštaja dale su i organizacije civilnog društva – Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom), Amiti i Centar za prava deteta i to istraživanjem na terenu sprovođenja preporuka.

U procesu izrade izveštaja održani su konsultativni sastanci i sa nezavisnim telima i drugim organizacijama civilnog društva o načinu njihovog uključivanja u izradu državnog izveštaja, navodi se u izveštaju.

U trećem izveštaju navodi da je više od 90 odsto preporuka dobijenih u drugom ciklusu UPR-a ispunjeno.

U skladu sa Poslovnikom o radu Saveta, nakon završene sednice održano je Javno slušanje posvećeno predstavljanju Izveštaja za treći ciklus UPR-a koji je naša država pripremila.

Kroz sistem izveštavanja prolaze države članice UN i sve imaju obavezu da na četiri godine daju pregled šta je ispunjeno od preuzetih obaveza, odnosno šta država preduzima da ispuni obaveze koje eventualno nije do ponovnog pregleda.

Pored članova Saveta Javnom slušanju prisustvovale su kontakt osobe i njihovi zamenici u ministarstvima i službama Vlade koji su učestvovali u pisanju izveštaja, predstavnici organizacija civilnog društva, nezavisnih tela i međunarodnih organizacija.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine usvojila Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

Izvor: Vebsajt RTS, 31.10.2017.
Naslov: Redakcija