Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI: Farmaceutima nejasno zašto je povučen Nacrt zakona. Komora ostaje pri stavu da je neophodan moratorijum na otvaranje novih apoteka do donošenja Mreže apoteka, izjednačavanje uslova nabavke lekova na Listi za državne i privatne apoteke, kao i uvođenje jedinstvene cene leka koji se izdaje na recept


Povlačenje Nacrta zakona o apotekarskoj delatnosti iz procedure, a po obavljenoj javnoj raspravi, ostaje nejasno zašto je promenjen stav Ministarstva zdravlja o usvajanju posebnog zakona, odnosno njegovo uključivanje u Zakon o zdravstvenoj zaštiti, saopštila je direktorka Farmaceutske komore Srbije Svetlana Stojkov.

U odgovoru koji smo dobili od Ministarstva, navela je Stojkov, vidi se da je član Zakona koji se odnosio na zabranu vertikalne integracije isključen, kao i demografski i geografski pokazatelji koji su najviše uticali na pojavu nelojalne konkurencije, koncentraciju kapitala i fokusiranje na tržište i prodaju - dakle ekonomski, a ne etički i zdravstveni prerogativi.

Apostrofira se Mreža apoteka, a ne podatak da Ministarstvo zdravlja ovog trenutka ne raspolaže sa podatkom o broju apoteka u Srbiji, kadrovima koji rade u njima i cenama po kojima se prodaju lekovi, ukazala je Stojkov u saopštenju.

Stojkov je navela i da kvalitet usluga i jednakosti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu ostaju upitni, jer posle stvaranja nejednakih uslova poslovanja državnih i privatnih apoteka mreža državnih se gasi, pogotovu u seoskim sredinama gde je poslovanje nerentabilno.

Ostajemo pri stavu da je neophodan moratorijum na otvaranje novih apoteka do donošenja Mreže apoteka, izjednačavanje uslova nabavke lekova na Listi za državne i privatne apoteke, kao i uvođenje jedinstvene cene leka koji se izdaje na recept, navode u Komori.

Potrebno je sprečiti vertikalnu integraciju, odnosno ograničiti horizontalnu integraciju i doneti Zakon o apotekarskoj delatnosti prema predlogu nacrta Farmaceutske komore Srbije, ističe se u saopštenju.

Stojkov ukazuje da ostaje zahtev za povlačenje Pravilnik o listi proizvoda koji se mogu prodavati u apotekama ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017).

Izvor: Vebsajt RTV, 01.11.2017.
Naslov: Redakcija