Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona


U periodu od 15. septembra do 5. oktobra 2017. godine sprovedena je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, organizacija, preduzetnici, predstavnici banaka, advokatskih kancelarija, udruženja za zaštitu prava manjinskih akcionara, javnih preduzeća, predstavnici osiguravajućih društava, regionalnih privrednih komora, privrednih društava, kao i ostali zainteresovani subjekti i stručnjaci iz ove oblasti.

Ministarstvo privrede organizovalo je okrugle stolove na kojima je predstavljen Nacrt zakona i to 22. septembra 2017. godine u Nišu, 28. septembra 2017. godine u Novom Sadu i 4. oktobra 2017. godine u Beogradu.

Učesnici u javnoj raspravi pokazali su veliku zainteresovanost za participaciju u okruglim stolovima, tako da je ovim skupovima prisustvovalo nešto preko 140 učesnika.

Učesnici okruglih stolova uzeli su aktivno učešće i izneli svoje komentare na tekst Nacrta zakona.

Predlozi i pitanja izneti u diskusiji na održanim okruglim stolovima uglavnom su bili u pravcu razjašnjenja, odnosno pojašnjenja konceptualnih i pojedinačnih rešenja sadržanih u Nacrtu zakona, što je doprinelo boljem razumevanju teksta Nacrta zakona i cilja koji se njegovim donošenjem želi postići, kao i konkretni predlozi i sugestije za unapređenje određenih članova Nacrta zakona.

Najveće interesovanje učesnika okruglih stolova odnosilo se na pitanja u vezi teksta Nacrta zakona koja se odnose na:

- odobrenje za zaključivanje pravnog posla kada postoji lični interes lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu;

- na raspolaganje imovinom velike vrednosti i povezano sticanje kod tog instituta;

- zaštitu prava manjinskih akcionara u postupku prinudnog otkupa akcija;

- zamenu overe potpisa na osnivačkom aktu, ako je reč o elektronskom dokumentu, kvalifikovanim elektronskim potpisom članova društva;

- obaveznu registraciju adrese za prijem elektronske pošte;

- preciziranje odredaba kojima se uređuje institut prinudne likvidacije;

- prekogranično spajanje i pripajanje privrednih društava i dr.

 Određeni broj komentara, predloga i sugestija u toku trajanja javne rasprave dostavljeni su Ministarstvu privrede putem elektronske pošte.

Nakon završene javne rasprave uzete su u razmatranje sve primedbe i sugestije koje su iznete kako na okruglim stolovima održanim u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, tako i one koje su pristigle Ministarstvu privrede putem elektronske pošte. S tim u vezi, između ostalih, prihvaćene su primedbe na tekst Nacrta zakona koje se odnose na:

 - promenu nadležnog organa koji odobrava zaključenje pravnog posla sa ličnim interesom;

- obavezu društva da akcionarima omogući lično preuzimanje materijala u sedištu društva, a za potrebe sednice skupštine, budući da uzrokuje nepotrebne troškove, zbog dostupnosti na internet stranici društva;

 - objavu obaveštenja o odluci nadležnog odbora o sazivanju sednice skupštine akcionara kod javnih akcionarskih društava, na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme;

- preciznije definisanje instituta povezanog sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti;

 - dopunu odredbe koja se odnosi na formu osnivačkog akta i statuta, tako da kada je reč o elektronskoj verziji tih dokumenata, ne postoji obaveza da isti budu i u pisanoj formi;

 - dopune odredaba o vraćanju dodatnih uplata.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 20.10.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija