Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona od strane Gradske uprave grada Beograda, u projektu tzv. "senior kartice"


Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti se, povodom projekta tzv. "Senior kartice" koji su 30. oktobra 2017. godine predstavili predsednica Vlade i gradonačelnik Beograda, obratio veći broj novinara sa pitanjima u vezi sa tim projektom. Poverenik ukazuje da je reč o interesovanju koje je sasvim legitimno, ali da se, shodno zakonu, informacije ne mogu tražiti od Poverenika, da se moraju tražiti od organa u čijem radu su nastale, dakle od gradskih vlasti, a tek u slučaju da ih one uskrate, stiče se pravo na podnošenje žalbe Povereniku.

Poverenik očekuje da će gradske vlasti, da bi predupredile eventualne žalbe Povereniku, na proaktivnoj osnovi dati odgovore na pitanja koja su u javnosti već otvorena, kao što su npr. koji organ i kada je doneo odluku o projektu "Senior kartice", da li je i kada raspisan tender za izradu kartice i veb sajta za koji je koji je najavljeno da će biti na raspolaganju korisnicima kartice, šta konkretno znači da su "prve" kartice besplatne i iz kojih sredstava se plaćaju, da li to znači da će penzioneri za "druge" kartice plaćati, kada i koliko, i sl.?

Poverenik ne dovodi u pitanje značaj nastojanja da se životni uslovi penzionera, kao posebno ugrožene strukture stanovništva poprave, naprotiv, načelno podržava svako takvo nastojanje. Ali, upravo zbog društvenog značaja takvih aktivnosti, upozorava da, pogotovo ako ih preduzimaju organi ili predstavnici vlasti, ne smeju biti predmet nikakvih provizornih akcija, "reklamnih", političkih ili ličnih promotivnih aktivnosti, i sl., a pogotovo da nikako ne mogu biti opravdanje za nepoštovanje zakona.

Međutim, uvidom u Centralni registar, utvrđeno je da Gradska uprava grada Beograda, kao rukovalac podataka, iako je po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) dužna (čl. 51) nije prijavila zbirku podataka koja sadrži podatke o korisnicima "Senior kartice". Gradska uprava takođe nije, iako je i to njena zakonska obaveza (čl. 49), ni prethodno obavestila Poverenika o nameri uspostavljanja ovakve zbirke, što, i jedno i drugo, sami po sebi predstavljaju, Zakonom predviđene (čl. 57), kažnjive prekršaje.

Polazeći od navedenog, Poverenik je po službenoj dužnosti pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona od strane Gradske uprave grada Beograda. Poverenik je naložio Gradskoj upravi da se u roku od 3 dana izjasni na niz relevantnih pitanja, koja se odnose na pravni osnov uspostavljanja zbirke podataka, vrstu i obim podataka o ličnosti koji se prikupljaju, kome se prikupljeni podaci stavljaju na raspolaganje, mere zaštite podataka o ličnosti koje su preduzete i sl.

Po okončanju postupka nadzora, Poverenik će, kao i obično, o utvrđenim činjenicama i merama koje će preduzeti, obavestiti javnost.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 31.10.2017.
Naslov: Redakcija