Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik utvrdio da većina javnih komunalnih preduzeća Grada Beograda bez pravnog osnova i ne poštujući načelo srazmernosti obrade ličnih podataka prikuplja fotokopije ličnih karata i drugih identifikacionih dokumenata korisnika usluga


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo je u javnim komunalnim preduzećima Grada Beograda postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon), a radi utvrđivanja činjenica vezanih za pravni osnov i svrhu obrade podataka o ličnosti korisnika usluga.

Postupak nadzora sproveden je u ukupno 13 javnih komunalnih preduzeća Grada Beograda.

Ovlašćena lica Poverenika utvrdila su da velika većina JKP, deset preduzeća, bez pravnog osnova i ne poštujući načelo srazmernosti obrade ličnih podataka prikuplja fotokopije ličnih karata i drugih identifikacionih dokumenata korisnika usluga.

Svim tim preduzećima će, u skladu sa Zakonom, biti upućena upozorenja a potom će, u slučaju potrebe, biti preduzete i druge Zakonom predviđene mere.

Potreba utvrđivanja identiteta korisnika usluga u konkretnim slučajevima podrazumeva uvid u lična dokumenta, odnosno određene podatke, ali ne i fotokopiranje i zadržavanje ličnih dokumenata. Fotokopiranje i zadržavanje ličnih dokumenata građana, kao oblik obrade podataka o ličnosti, predstavlja invazivan prodor u privatnost i takva obrada podataka dozvoljena je samo kada je Zakonom izričito predviđena.

Javna komunalna preduzeća, kao i svi drugi subjekti koji od građana zahtevaju da fotokopiraju i predaju im kopije ličnih dokumenata, u slučajevima kad to nije izričito predviđeno Zakonom, vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, a uz to građane suočavaju i sa nepotrebnim maltretmanom i troškovima, nezavisno od toga koliki su.

Međutim, mnogo je važnije da se na ovaj način, bez osnova i svrhe koja bi to opravdala, formiraju ogromne zbirke ličnih dokumenata što, čak i u uslovima u kojima bi JKP organizovala mnogo kvalitetniju zaštitu, nepotrebno a višestruko uvećava rizik zloupotrebe ličnih podataka.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 01.11.2016.
Naslov: Redakcija