Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNI SLUŽBENICI ODUSTALI OD OBUSTAVE RADA: Formirana je zajednička radna grupa Ministarstva pravde i reprezentativnih sindikata čiji je cilj izrada nacrta zakona, koji bi trebalo da na zaseban način uredi položaj zaposlenih u pravosuđu


Do večernjih časova, 31. oktobra 2016. godine nije se znalo da li će pravosudni službenici u zatvorima, tužilaštvima i sudovima širom Srbije započeti štrajk koji je najavljen pre nepunih mesec dana. Iako su tokom tog dana stizale informacije da će članovi Sindikata pravosuđa Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS), njih oko 10.000, započeti štrajk 1. novembra 2016. godine i da će on trajati do ispunjenja uslova, odnosno do povećanja zarada pravosudnih službenika, od toga se odustalo u poslednjem trenutku.

Posle zajedničkog sastanka koji je trajao gotovo čitavo popodne, Ministarstvo pravde, Sindikat pravosuđa i SOPOS izdali su saopštenje da je "nađeno kompromisno rešenje o načinima unapređenja statusa i materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu".

Na sastanku je formirana i zajednička radna grupa čiji je cilj izrada nacrta zakona, koji bi trebalo da na zaseban način uredi položaj zaposlenih u pravosuđu, kao i da regulisanje njihovog položaja izuzme iz Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014)– navodi se u saopštenju.

U dokumentu se napominje i da je tokom sastanka održanom u Ministarstvu pravde, dogovoreno da se nastave pregovori između predstavnika sindikata i Ministarstva o daljem poboljšanju položaja zaposlenih u pravosuđu.

Predsednica Sindikata pravosuđa Slađanka Milošević izjavila je posle sastanka da im je preneto da se "ne pristaje na pritiske" i da odluče da li će prihvatiti ponuđeno linearno povećanje plata za pet odsto.

Rečeno nam je da je u toku izrada budžeta za narednu godinu i da će biti urađeno sve da se u tom smislu poboljša položaj zaposlenih u pravosuđu. Takođe, rečeno nam je da nas predstavnici resornog ministarstva doživljavaju kao ozbiljnog socijalno-ekonomskog partnera i da bi, da smo stupili u štrajk, građani bili naši taoci. Mi, kako nam je navedeno na sastanku, imamo potpuno razumevanje predstavnika Vlade da su naše zarade nesrazmerne u odnosu na primanja ostalih budžetskih korisnika. Rečeno nam je i da će se tokom izrade budžeta tražiti što više prostora za poboljšanje položaja zaposlenih u pravosuđu. Zakon predviđa da to mogu da budu namešteničke nagrade, napredovanje kroz ocene – rekla Miloševićeva.

Predsednica Sindikata pravosuđa je naglasila da neće biti štrajka, da će predstavnici sindikata obavestiti svoje članove o dogovoru koji je postignut, ali i da se ne odustaje od dalje borbe.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 01.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija