Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE: Privredna udruženja ukazuju da bi specijalizacija tužilaštva i sudova za dela sive ekonomije, više stručnjaka koji rade na ovim slučajevima, kao i usklađivanje i usaglašavanje delovanja svih učesnika u borbi protiv sive ekonomije sigurno donelo bolje rezultate


Budžetski deficit od 6,7 odsto bruto domaćeg proizvoda iz 2014. u 2016. godini biće sveden na dva procenta, kažu ekonomisti, a tome je značajno doprinela i jasno izražena politička odluka da se na sivu ekonomiju više ne gleda kroz prste. Bolji rad Poreske uprave i inspekcija, od početka 2016. godine do kraja jula meseca, povećao je prihod državnog budžeta za oko 300 miliona evra. U ovom periodu prihodi od PDV povećani su za 11, od akciza za 21, poreza na dobit za 17,4, poreza na dohodak 4,9, a od doprinosa za 2,6 odsto.

Među predstavnicima poslovne zajednice i njihovih udruženja preovlađuje mišljenje da su primetni rezultati u protekle tri godine preduzimanih mera države na suzbijanju nelojalne konkurencije iz "sive zone poslovanja". Siva ekonomija u Srbiji stvara oko 30 odsto BDP, tvrde stručnjaci, procenjujući da se u toj nelegalnoj zoni godišnje "obrne", a da se ne oporezuje, oko 11 milijardi evra.

Prema nedavno saopštenim rezultatima istraživanja Američke privredne komore o učinku države na poboljšanju uslova poslovanja u 2016. godini, 63 odsto, od 196 kompanija njenih članova, smatra da smanjenje sive ekonomije treba da ostane među prioritetima nove Vlade Republike Srbije. Gotovo isti procenat članova tvrdi da bi se njeno smanjivanje direktno odrazilo na rast i zapošljavanje u njihovim kompanijama. Ispitanici vide nelojalnu konkurenciju iz sive zone kao ozbiljnu pretnju njihovom poslovanju.

Američka komora podseća da je krovni Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) usvojen 2015. godine, u skladu sa predlozima Odbora za borbu protiv sive ekonomije, čime je prvi put obezbeđen delotvoran mehanizam za bolju koordinaciju inspekcijskih službi. Rezultati su već vidljivi, a carinici i poreski organi povećali su broj zaplena krijumčarene i robe bez deklaracije, naročito kad se radi o akciznoj robi kao što su duvan, alkohol i derivati nafte.

Nedostatak kapaciteta državne uprave, da nametne iste uslove za sve, ipak doživljavaju kao neuspeh.

Sva udruženja privrede ukazuju da bi specijalizacija tužilaštva i sudova za dela sive ekonomije, više stručnjaka koji rade na ovim slučajevima, kao i usklađivanje i usaglašavanje delovanja svih učesnika u borbi protiv sive ekonomije sigurno donelo bolje rezultate.

Dragana Marković, direktorka Poreske uprave, podseća da je reformu ove državne službe Vlada Republike Srbije usvojila polovinom 2015. godine, a da će rezultati biti vidljivi u 2017. godini. Stalnom povećavanju naplate poreza i doprinosa doprineće i konkurs za prijem 100 novih poreskih inspektora. U poređenju sa sličnim zemljama, Srbija ima manje poreznika u odnosu na broj stanovnika.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandar Mikavica, 31.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija