Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: NIJE PROPISANO POTPUNO IZJEDNAčAVANJE U PRAVIMA CIVILNIH INVALIDA RATA I VOJNIH INVALIDA, ALI JE PREDVIđENO DA SE CIVILNOM żRTVOM RATA MOGU SMATRATI I LICA KOJA SU NESTALA POD RATNIM OKOLNOSTIMA. SVOJSTVO CIVILNOG INVALIDA RATA MOżE OSTVARITI SAMO PO OSNOVU RANE, POVREDE ILI OZLEDE ZADOBIJENE POD RATNIM OKOLNOSTIMA, A NE I PO OSNOVU BOLESTI


Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije ima rok do ponedeljka, 2. novembra 2015. godine, da odgovori Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja da li je Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica u skladu sa propisima Evropske unije.

Iako još nije poznato kakvo će mišljenje predstavnici Kancelarije uputiti Ministarstvu, pravni stručnjaci smatraju da nekih značajnijih preporuka o potrebi da se izmeni Nacrt zakona neće biti. Tu pre, pre svega, misle na status civilnih žrtava rata oko koga se skoro godinu dana vode žučne rasprave između predstavnika Ministarstva i nevladinih organizacija, pre svih Fonda za humanitarno pravo.

Kako je objašnjeno, Kancelarija isključivo proverava usklađenost sa evropskim propisima, a u slučaju ove pravne materije, odnosno prava boraca, vojnih invalida i civilnih žrtava rata uglavnom odlučuju same države. Ukoliko budu ispunjeni uslovi o usklađenosti propisa sa propisima EU, predstoji obaveza Ministarstva da pribavi mišljenja resornih ministarstava, nakon čega će Nacrt zakona biti upućen Vladi Republike Srbije, a potom i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kako navode iz Ministarstva, pripremljenim tekstom nije propisano potpuno izjednačavanje u pravima civilnih invalida rata i vojnih invalida, ali je predviđeno da se civilnom žrtvom rata mogu smatrati i lica koja su nestala pod ratnim okolnostima. "Dosadašnji propisi, a i predloženi zakon, obezbeđuje zaštitu civilnim licima, koja su zadobila telesno oštećenje na teritoriji Republike Srbije. To se odnosi i na zaštitu članova porodica civilnog lica koje je poginulo ili nestalo pod ratnim okolnostima na teritoriji Republike Srbije", navode iz Ministarstva.

Navodi se i da se svojstvo civilnog invalida rata može ostvariti samo po osnovu rane, povrede ili ozlede zadobijene pod ratnim okolnostima, a ne i po osnovu bolesti. Dakle, iz svega se može zaključiti da većina civilnih žrtava koje danas žive u Srbiji neće biti prepoznate kao žrtve, niti će dobiti bilo kakvu podršku države, a prema procenama FHP, radi se o najmanje 15.000 osoba.

Izvor: Vebsajt Danas, J. Diković, 29.10.2015.
Naslov: Redakcija