Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU: PROPIS PREDVIđA DA PLATE BUDU U RASPONU OD 1 PREMA 7,5, KAO I DA ćE SE RADNA MESTA RAZVRSTATI, NA OSNOVU METODOLOGIJE, U 60 PLATNIH RAZREDA. VISINA KOEFICIJENATA U PLATNIM RAZREDIMA BIćE UREđENA AKTOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE, NA JEDINSTVEN NAčIN ZA CEO JAVNI SEKTOR U ROKU OD šEST MESECI OD STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA. PREDVIđENA JE I KLASIFIKACIJA RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU KROZ UVOđENJE KATALOGA


Krajni cilj Zakona o sistemu plata u javnom sektoru, o čijem Nacrtu se trenutno vodi javna rasprava, je da za jednaki rad postoji jednaka plata, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, dodajući da ovim zakonom zarade neće nikome biti smanjene, osim u slučaju da iznose više od 30 odsto iznad onoga što bi trebalo da bude zarada.

Ministarka je navela da su Nacrtom zakona o sistemu plata u javnom sektoru obuhvaćeni i policija i javne agencije, uključujući i Bezbednosno-informativnu agenciju, dok se u ovom trenutku to ne odnosi na Vojsku Srbije, a što se tiče Narodne banke Srbije, na nju kao ni na korporacije, on ni ne treba da se odnosi.

Kada je reč o funkcionerima, ministarka je navela da je to još jedna stvar koja je potpuno otvorena za raspravu u smislu nalaženja načina da i oni budu obuhvaćeni Nacrtom zakona.

Ona je objasnila da je pojam funkcionera složen i nije uređen, a da se u širi pojam funkcionera ubrajaju sudije, poslanici, državni sekretari, ministri, predsednik Republike Srbije...

Udovički je navela da je tu reč o licima koja ne ulaze u radni odnos kao zaposleni od strane države, nego su izabrani i imenovani posebnim procedurama.

Ministarka je navela i da je Vlada Republike Srbije odlučna da uredi plate i u javnim preduzećima, navodeći da će to pitanje biti uređeno drugim zakonom, za čije će donošenje biti zaduženo Ministarstvo privrede.

Objašnjavajući zašto javna preduzeća nisu obuhvaćena Nacrtom zakona o sistemu plata u javnom sektoru, Udovički je rekla da javna preduzeća posluju na tržištu, čak i kad su u monopolskom požaju, i imaju drugačija pravila rada, njima se poveravaju neki poslovi i zato su posebno regulisana.

"Vlada je veoma posvećena tome da uredi plate i u javnim preduzećima, formirana je radna grupa da se taj posao ubrza, upravo zato što smo videli reakciju javnosti i logično je da se istovremeno radi i na njihovim zaradama kao i na svim drugim", rekla je ministarka.

Ona je dodala da je pitanje da li javna preduzeća treba da budu "pod ovim krovnim zakonom" koji se oslanja na principe koji su za neku drugu vrstu poslova.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sistemu plata u javnom sektoru trajaće do 10. novembra 2015. godine. Naredna rasprava biće održana u Novom Sadu, 2. novembra 2015. godine, od 11 do 14 časova, u sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, ulaz iz Banovinskog prolaza.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija