Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: PREDVIđEN JE PRENOS DELA OVLAšćENJA U POSTUPKU IZVRšENJA SA SUDOVA U NADLEżNOST JAVNIH IZVRšITELJA. U NADLEżNOSTI SUDA ćE OSTATI IZVRšENJA U SLUčAJEVIMA PORODIčNIH ODNOSA I VRAćANJA ZAPOSLENOG NA POSAO. POVERIOCI KOJI POTRAżUJU IZVRšENJE NAPLATE USLUGA, U ODREđENOM ZAKONSKOM ROKU MOGU DA PONOVE PRIJAVU SVOJIH POTRAżIVANJA I IZJASNE SE DA LI żELE DA SE TA POTRAżIVANJA NAMIRE PREKO JAVNIH IZVRšITELJA ILI PREKO SUDA. UVODI SE żALBA I PRIGOVOR, ODNOSNO DVOSTEPENI I TROSTEPENI POSTUPAK


Profesionalni izvršitelji, koji će se ubuduće zvati "javni izvršitelji" trebalo bi da, shodno novim predloženim zakonskim rešenjima, postanu nadležni za sprovođenje svih izvršenja, izuzev izvršenja u porodičnim sporovima i prilikom vraćanja zaposlenog na rad koja ostaju u nadležnosti sudova.

Izvršitelji ostaju i dalje isključivo nadležni za naplatu potraživanja na osnovu računa za komunalne ili srodne usluge.

Pored toga, Predlogom zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 30. oktobra 2015. godine, a koji će narednih dana biti upućen u skupštinsku proceduru, biće omogućeno da i stari izvršni predmeti, kojih ima blizu dva miliona, budu dodeljeni izvršiteljima.

Tako će poveriocima biti omogućeno da se u zakonom predviđenom roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona, izjasne da li žele da sud završi postupak ili da se predmet ustupi izvršitelju, ukazala je pomoćnica ministra pravde, Nela Kuburović.

Prema njenim rečima, najveći broj starih izvršnih predmeta, u kojima je postupak započeo pre početka rada izvršitelja, čine komunalni predmeti, oko 80 odsto.

Ona je podsetila da su komunalna preduzeća i do sada pokazivala zainteresovanost da se stari izvršni predmeti dodele u rad izvršiteljima.

Predlogom zakona predviđeno je da sudovi ubuduće odlučuju samo o predlogu za izvršenje, nakon čega će se predmeti prosleđivati u rad izvršiteljima, kao i o pravnim lekovima u postupku izvršenja, napomenula je Kuburović.

Prema njenim rečima, na taj način će osnovni i privredni sudovi biti znatno rasterećeni, s obzirom na to da samo sprovođenje izvršenja podrazumeva preduzimanje više radnji i veće angažovanje suda, a traje i znatno duže u odnosu na samo odlučivanje o predlogu za izvršenje.

Jedna od bitnih novina Predloga zakona je da se u postupak izvršenja vraća žalba i prigovor, odnosno dvostepeni i trostepeni postupak.

Na taj način će se pružiti bolja pravna zaštita izvršnih dužnika, ali će doprineti i ujednačavanju sudske prakse u osnovnim i privrednim sudovima, s tim što žalba neće odlagati izvršenje, a o žalbi će odlučivati neposredno viši sud, ukazala je Kuburović.

Predlog zakona nastoji da precizno uredi sistem odluka u izvršnom postupku, navela je Kuburović i istakla da se Predlogom zakona uvodi mogućnost da i izvršitelji donose rešenja, a do sada su donosili zaključke, jer se smatra da za iste postupke koje sprovode izvršitelji i sud ne treba da se pravi razlika.

Protiv rešenja je moguće izjaviti prigovor, negde i žalbu, a protiv zaključaka nije.

Predlog zakona, međutim, uz proširenje ovlašćenja izvršitelja pojačava i njihovu disciplinsku odgovornost kao i uslove za imenovanje odnosno zadržavanje imenovanja.

Za izvršitelja će tako ubuduće moći da se imenuje lice koje je pored ispita za izvršitelja položilo i pravosudni ispit, a izvršitelji koji su imenovani važećim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014) imaće naknadni rok da polože pravosudni ispit.

Predlog zakona predviđa da javni izvršitelji i njihovi zamenici do 1. januara 2018. godine polože pravosudni ispit, a u suprotnom će biti razrešeni.

Naziv te profesije, koja je u pravosudni sistem Srbije uvedena 2012. godine, menja se u "javni izvršitelj" u skladu sa javim ovlašćenjima će im biti preneta u postupku sprovođenja izvršenja.

Novi zakon preciznije reguliše oblast disciplinske odgovornosti izvršitelja i jasno razgraničava nadležnost Komore izvršitelja i Ministarstva pravde kako u pogledu nadzora nad radom izvršitelja tako i u pogledu disciplinske odgovornosti.

Ministar pravde, Nikola Selaković, najavio je da će sudske takse za izvršenje biti smanjene za 30 odsto, kao i da će biti umanjene i naknade za izvršitelje izmenom Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012).

"Zajedno sa novim ZIO biće sprovedene i intervente izmene Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014), jer želimo da stvorimo efikasniji ali i jeftiniji sistem izvršenja", rekao je ministar.

Reč je o sudskim taksama za predlog za izvršenje koje će biti niže kada izvršenje sprovoditi javni izvršitelji u odnosu na takse kada izvršenje sprovodi sud, a takođe neće postojati taksa na rešenje o izršenju, tako da će poveriocima biti umanjeni troškovi za pokretanje izvršnog postupka. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.11.2015.
Naslov: Redakcija