Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI KRšI ZAKON O RAčUNOVODSTVU, JER JE PODATKE O PROMETU ZA 2014. GODINU VODILA MIMO ZVANIčNIH BILANSA


Osam hiljada milijardi dinara i čak 1,6 milijardi evra nije proknjiženo u zvaničnim poslovnim knjigama Centralnog registra hartija od vrednosti (CRHOV). Ova institucija, koja vodi evidenciju o svim vlasnicima akcija, obveznica i drugih vrednosnih hartija i preko koje se evidentira svaka njihova kupovina i prodaja, podatke o prometu vodila je mimo zvaničnih bilansa.

 Izveštaj Državne revizorske institucije (DRI), koji je kontrolisao poslovne knjige Centralnog registra, pokazao je da je CRHOV kršio Zakon o računovodstvu("Sl. glasnik RS", br. 62/2013).

- Centralni registar nije u poslovnim knjigama za 2014. godinu evidentirao promet gotovine u domaćoj valuti na svojim novčanim računima u Narodnoj banci Srbije, u iznosu od 8.036 milijardi dinara i 1,6 milijardi evra. Takođe, nije prikazao u finansijskim izveštajima, po stanju na dan 31. decembra 2014. godine, sredstva članova na svom deviznom novčanom računu u iznosu od 33,8 miliona evra (4,09 milijardi dinara), za koliko su imovina i obaveze po ovom osnovu manje iskazani - navodi se u izveštaju DRI.

Kako objašnjavaju u DRI, ovde nije reč o zloupotrebi, već o neznanju.

Državni revizori utvrdili su i da Centralni registar nije obelodanio da se na dan 31. decembra 2014. protiv njega vodi 11 sudskih sporova, uključujući i radne, sa ukupnim iznosom tužbenih zahteva u vrednosti od 12,4 milijarde dinara. To je, smatra DRI, od značaja za obelodanjivanje potencijalnih obaveza u finansijskim izveštajima.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 31.10.2015.
Naslov: Redakcija