Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: UDRUżENJA IZDAVAčA SMATRAJU DA ZAKON NANOSI šTETU TRżIšTU KNJIGA I DIREKTNO UGROżAVA NEKOLIKO JAVNIH INSTITUCIJA, PRE SVEGA JAVNE BIBLIOTEKE I CELO IZDAVAšTVO


Prvi put od kako je 31. jula 2015. godine usvojen Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon), došlo je do dijaloga između izdavača, bibliotekara i predstavnika Uprave za javne nabavke, na kome se pokazalo da vlast koja zahteva od izdavača i bibliotekara da sprovode Zakon nije spremna da pomogne u rešavanju tog problema.

U ime izdavača govorio je sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije, Vuk Vukićević i Zoran Kolundžija, koji je predsednik UIKS-a.

Javne biblioteke zastupala je Jasmina Ninkov, direktor Biblioteke grada Beograda, a iz Ministarstva kulture i informisanja je bio delegiran Marko Despotović, dok su iz Uprave došle tri predstavnice: Jelena Marković, Tanja Nedeljković i Slavica Janković.

Vukićević je ukazao da su izdavači koji pripadaju UIKS-u tokom 2014. i 2015. upućivali značajan broj saopštenja i dokumenata u kojima su dokazivali da je striktno sprovođenje Zakona nanelo štete izdavačima i čitaocima, s obzirom na to da su drastično usporili proces puta knjige do čitaoca.

Najveći problem nastaje kada su u pitanju male biblioteke koje prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon) moraju da dobiju izvesna sredstva iz lokalnog budžeta za nabavku knjiga.

U tim bibliotekama nema odgovarajućih stručnjaka koji bi sprovodili Zakon, a nije im dozvoljeno da, kao što su pre njegovog donošenja, sa sredstvima koja dobijaju iz budžeta dolazili na Sajam knjiga i kupovali najtraženija izdanja.

Njima je predstavnik Ministarstva uputio upozorenje da ne mogu da računaju da će se situacija vratiti na raniji sistem, već da će morati da se prilagode važećim propisima.

Predstavnice Uprave su na konkretna pitanja izdavača davale veoma nerazumljive odgovore, nudeći im neke mogućnosti da skrate proces kao što je, npr, okvirni sporazum u koji mogu da se uključe svi izdavači i ako su uvedeni u registar tog okvirnog sporazuma, u tom slučaju se javna nabavka ubrzava. Taj okvirni sporazum je, rekle su one, neka vrsta registra ponuđača.

One su predlagale i da više biblioteka angažuju jednog stručnjaka za taj pravni postupak i na taj način smanje troškove oko javnih nabavki.

Pristutni predstavnici drugog, Profesionalnog udruženja izdavača su direktno izašli sa predlozima od građanske neposlušnosti, pošto Ministarstvo finansija kažnjava ponuđače i za najmanje odstupanje od proceduire, do toga da se javno žigoše primena Zakona kod trgovine knjigama, jer su ocenili da Zakon nanosi štetu tržištu knjige, a ukoliko se primenjuje, čitaoci su prinuđeni da u kratkom roku mogu da pozajme aktuelnu knjigu i u tom slučaju javne biblioteke gube svoje članove.

Prema rečima predsednika PUI, Zorana Hamovića, ovaj Zakon direktno ugrožava nekoliko javnih institucija, pre svega javne biblioteke i celo izdavaštvo koje prema podacima Privredne komore Srbije obezbeđuje značajan broj radnih mesta visokokvalifikovanim, nezaposlenim licima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.10.2015.
Naslov: Redakcija