Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: ZA 10 GODINA REPUBLIčKA AGENCIJA MIRNO REšILA VIšE OD 13.000 RADNIH SPOROVA


Za 10 godina rada, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova rešila je 13.052 radna spora, od toga meritorno je rešeno 4.698 individualnih radnih sporova i 112 kolektivnih radnih sporova, izjavio je direktor te Agencije, Mile Radivojević.

"Osnovno načelo po kom postupa Agencija je načelo dobrovoljnosti, potrebna je saglasnost i volja, da i poslodavac i zaposleni spor reše mirnim putem, a ne putem suda", rekao je Radivojević.

Prema njegovim rečima, sa više od 13.000 predmeta, Agencija je svakako ostvarila ciljeve koje je postavila sebi na samom početku, a pre svega to su, kako je naveo, rasterećenje sudstva, harmonizacija radnih odnosa i unapređenje socijalnog dijaloga.

"Činjenica je da posle 10 godina postojanja, Agencija i dalje mora da radi na svom promovisanju i vidljivosti, upravo zbog cilja koji planiramo da ostvarimo da svaki zaposleni u Srbiji, a pogotovo svaki sindikat, odnosno udruženje zaposlenih, zna da postoji ustanova koja na brz i efikasan način može da pomogne u ostvarivanju njihovih prava", rekao je Radivojević.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.10.2015.
Naslov: Redakcija