Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV I ISPRAVKA PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU SMANJENJA OSNOVICE I U DRUGIM PROPISANIM SLUČAJEVIMA: Paragraf organizuje vebinar 21. oktobra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Smanjenje osnovice za obračun PDV i ispravka prethodnog poreza po osnovu smanjenja osnovice i u drugim propisanim slučajevima", 21. oktobra 2020. godine.

U praktičnoj primeni Zakona o PDV relativno se često javljaju nedoumice, ali i pogrešna primena propisa u pogledu smanjenja osnovice i obračunatog PDV u različitim situacijama. Povezano sa ovom temom, na drugoj strani, kod primaoca dobara i usluga se javljaju nedoumice u pogledu ispravke odbitka prethodnog poreza, posebno u pogledu poreskog perioda kada se ispravka vrši. S tim u vezi, na vebinaru će biti reči o osnovima za smanjenje osnovice i obračunatog PDV, pravilima izdavanja dokumenta o smanjenju osnovice (tzv. knjižnog odobrenja), razlikovanju slučajeva kada dolazi do smanjenja osnovice i PDV i slučajeva kada je inicijalno pogrešno utvrđena osnovica (gde je potrebno izvršiti ispravku računa), o načinu iskazivanja podataka o smanjenju osnovice i ispravci odbitka prethodnog poreza i dr.

Pored navedenog, biće reči i o obavezi ispravke odbitka prethodnog poreza u drugim situacijama, kao što su ispravke na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa, zatim ispravci odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte, kao i naknadnom sticanju prava na odbitak po osnovu nabavke ovih dobara, te o mogućnosti obveznika koji se evidentira u sistem PDV da iskoristi pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavke izvršene pre evidentiranja. Takođe, biće reči o ispravci odbitka prethodnog poreza po osnovu brisanja iz sistema PDV.

Vebinar je namenjen računovođama, knjigovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV, vode PDV evidencije i sačinjavaju poresku prijavu PDV.

Teme vebinara:

  • Smanjenje osnovice i obračunatog PDV – osnov i pravila izdavanja tzv. knjižnog odobrenja
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu smanjenja osnovice
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte
  • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte
  • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza prilikom evidentiranja u sistem PDV
  • Obaveza ispravke prethodnog poreza po osnovu brisanja iz sistema PDV

Predavači:

  • Aleksandar Milanović- glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"
  • Olica Pješčić- pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Smanjenje osnovice za obračun PDV i ispravka prethodnog poreza po osnovu smanjenja osnovice i u drugim propisanim slučajevima"

Izvor: Redakcija, 1.10.2020.