Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOšKI RAZVOJ I INFORMATIčKO DRUšTVO, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, TREćI SASTANAK PARLAMENTARANE GRUPE ZA OTVORENI PARLAMENT - RAZMOTRENO I PRIHVAćENO VIšE PREDLOGA ZAKONA


31. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici održanoj 1.oktobra 2015. godine, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su i jednoglasno prihvatili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine.

Predlog zakona obrazložio je v.d. direktora Uprave za veterinu Dejan Bugarski istakavši da ovaj Sporazum uređuje pitanja od važnosti za promet životinja i životinjskih proizvoda, razmenu sertifikata za uvoz i izvoz, razmenu izveštaja o stanju zaraznih bolesti životinja, kao i uslove za ograničenje ili zabranu uvoza i izvoza.

Sporazumom su takođe definisani uslovi za olakšavanje prometa životinja i proizvoda životinjskog porekla i sprečavanja širenja zaraze, kao i saradnja uprava za veterinu dve zemlje, ali i saradnja naučnih institucija. Sporazum definiše i da u slučaju spora, troškove snosi zemlja koja je dala veterinarski sertifikat.

U raspravi je najviše bilo reči o početku primene Sporazuma i poštovanju sporazuma koje Srbija ima sa drugim zemljama u oblasti veterine, a tiču se razmene izveštaja o zaraznim bolestima kod životinja.

Na sednici je jednoglasno usvojen i Zaključak u vezi sa problemima poljoprivrednih proizvođača u vezi sa plaćanjem doprinosa za PIO, koji su razmotreni na 30. sednici Odbora.

Takođe, predsednik Odbora Marijan Rističević najavio je održavanje sednice van sedišta Narodne skupštine, uz podršku UNDP-a, za 8. i 9.oktobar 2015. godine u Leskovcu.

136. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 1. oktobra 2015. godine razmotrio, u načelu predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije predlozi zakona o:

  • izmenama i dopunama Zakona o turizmu,
  • potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI),
  • potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma,
  • potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije,
  • potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije,
  • nacionalnim parkovima,
  • potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save,
  • potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine i
  • potvrđivanju Sporazuma između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, koje je podnela Vlada.

26. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 1. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Predlog odluke za organizovanje javnog slušanja.

Odbor je, većinom glasova, odlučio da uputi Narodnoj skupštini na usvajanje Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje prof. dr Dušana Nikolića, koji je izabran za rektora Univerziteta u Novom Sadu.

Takođe, članovi Odbora usvojili su Predlog odluke za organizovanje javnog slušanja na temu "Nacionalni okvir kvalifikacija – povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji". Javno slušanje će biti realizovano u saradnji sa Odborom za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

27. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 1. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su aktuelno stanje u zbrinjavanju tražilaca azila.

Predsednica Odbora dr Vesna Rakonjac istakla je da je neophodno tražiocima azila obezbediti adekvatne uslove za život i pružiti potrebnu pomoć migrantima i izbeglicama koje borave u Srbiji i da je u tom cilju potrebno da donatori budu u stalnom kontaktu sa nadležnim ministarstvima, Crvenim krstom, kao i organizacijama civilnog društva.

Nenad Ivanišević, državni sekretar za međunarodnu saradnju ispred Ministarstva za za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja naveo je da je Vlada Republike Srbije oformila Radnu grupu koja je zadužena za pitanja migranata, a čija je jedna od prvih aktivnosti bila osnivanje Prihvatnog centra u Preševu. On je naveo da je pojačana pojava dolaska ljudi preko Bugarske, kao i da je do sada u Prihvatnom centru u Preševu registrovano 160 000 ljudi. Ivanišević je posebno istakao da država Srbija ne organizuje prevoz migranata kroz Srbiju, nakon registracije u Preševu migranti dobijaju potvrdu kojom se slobodno kreću naredna 72 sata.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su, u načelu i jednoglasno prihvatili Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti koje je obrazložio Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je obrazložila Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili predloženi zakon.

17. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na 17. sednici Odbora za zaštitu životne sredine održanoj 1. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu, Predlog zakona o nacionalnim parkovima, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, koje je podnela Vlada.

U diskusiji o predloženim zakonima, pored članova Odbora, učestvovao je i v.d. pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Mladen Mladenović i drugi predstavnici Ministarstva.

U Predlogu zakona o nacionalnim parkovima najviše se govorilo o granicama i režimu zaštite nacionalnih parkova, utvrđivanju vrednosti i površina, planu upravljanja i održivog korišćenja i nadzoru pet nacionalnih parkova Republike Srbije. U raspravi je bilo reči o tome da za svaki nacionalni park Frušku Goru, Taru, Đerdap, Šar planinu i Kopaonik treba da se donese pojedinačan zakon.

Nakon duže rasprave Predlog zakona za zaštitu nacionalnih parkova je većinom glasova prihvaćen.

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, su jednoglasno prihvaćeni od strane Odbora.

U raspravi su učestvovali i predstavnici nevladinog sektora kroz mehanizam "Zelene stolice".

42. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 1. oktobra 2015. godine, razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period maj – jun 2015. godine.

Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period maj – jun 2015. godine, članovima Odbora predstavio je pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Đorđe Milić.

Tom prilikom, Milić je naročito istakao da je osnovna misija u radu tog Ministarstva realizacija programa i ciljeva koje je Predsednik Vlade predstavio Narodnoj skupštini u svom ekspozeu 27. aprila 2014. godine, kao i razvoj građevinarstva i saobraćaja, kao grane koja direktno utiču na rast društvenog bruto proizvoda. On je prisutne upoznao sa svim realizovanim aktivnostima Ministarstva koja se odnose na izveštajni period, naglasivši da je, kada je reč o zakonodavnoj aktivnosti, posebna pažnja posvećena usklađivanju zakonskih koncepata i rešenja sa evropskim zakonodavstvom, kao i regionalnim inicijativama i projektima iz domena aktivnosti Ministarstva.

Pomoćnik ministra se posebno osvrnuo na Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kojim je uspostavljen sistem koordinacija Ministarstva sa jedinicama lokalne samouprave u cilju uspostavljanja objedinjene procedure za izdavanje svih akata neophodnih za građenje objekata na teritoriji Republike Srbije. On je informisao Odbor da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preuzelo ulogu koordinatora ka jedinicama lokalne samouprave, sa namerom da 1. januara 2016. godine budu stvoreni svi potrebni uslovi za izdavanje prve elektronske građevinske dozvole.

U nastavku rada, Odbor je usvojio predlog Radne grupe Odbora za dalje postupanje sa pet predstavki koje su upućene Odboru u prethodnom periodu.

Takođe, na predlog narodne poslanice Katarine Rakić, Odbor je zauzeo stav da se na istu predstavku odgovara najviše dva puta.

Ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sednici su prisustvovali pomoćnici ministra Jovanka Atanacković i Đorđe Milić.

Treći sastanak Parlamentarne grupe za otvoreni parlament

Na trećem sastanku Parlamentarne grupe za otvoreni parlament, članovi grupe su informisani o učešću predstavnika Narodne skupštine prof. dr Vladimira Marinkovića i Dubravke Filipovski na konferenciji Radne grupe za otvorenost zakonodavnog procesa u okviru Partnerstva za otvorenu upravu "Otvorenost kao vrednost: Akcioni planovi parlamenata, standardi i podaci" koja je održana 14. i 15. septembra 2015. godine u Tbilisiju, u Gruziji.

Prof. dr Vladimir Marinković istakao je da je konferencija u Gruziji bila sjajna prilika za razmenu iskustava u oblasti transparentnosti rada parlamenta, za koju veruje da će u velikoj meri da doprinese izradi kvalitetne strategije o otvorenosti parlamenta, koja je preduslov za usvajanje Konvencije o otvorenosti parlamenta. Tokom posete, istakao je Marinković, vođeni su razgovori i o mogućnosti da Beograd bude domaćin naredne konferencije povodom obeležavanja Međunarodnog dana demokratije, septembra 2016. godine.

U daljem radu članovi Parlamentarne grupe upoznali su se sa planiranim aktivnostima tokom Nedelje parlamentarizma i razgovarali o tome na koji način narodni poslanici i radna tela parlamenta mogu da se uključe u manifestaciju.

Poziv za saradnju, kako u organizaciji Nedelje parlamentarizma, tako i u budućim akcijama, članovima Grupe ponudila je, u ime Grada Beograda zamenica predsednika gradske skupštine Andreja Radulović, koja je sa gradskim odbornikom Mirkom Rajković, prisustvovala sastanku. Ona je istakla da je predstojećom manifestacijom Beograd još jednom pokazao da je otvoren grad, i izrazila uverenje da će Nedelja parlamentarizma doprineti uključenju građana u demokratske procese.

Sastanku su prisustvovali narodne poslanice Aida Ćorović, Olena Papuga, Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, Dušica Stojković, Ljiljana Kosorić, predstavnici CRTE, OEBSA i Službe Narodne skupštine, a predsedavao je prof. dr Vladimir Marinković.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 01.10.2015.
Izvod iz vesti