Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: VLADA RS IMA ROK DO 17. OKTOBRA 2015. GODINE DA DRI DOSTAVI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI


Republika Srbija nema tačne podatke o broju i vrednosti svoje nepokretne imovine, zbog nepostupanja nadležnih organa i korisnika i manjkavosti propisa, izjavio je u julu 2015. godine Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije, predstavljajući Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije".

DRI je tada preporučila Vladi Republike Srbije da preduzme aktivnosti za izradu strategije i plana upravljanja i raspolaganja nepokretnostima, da naloži Ministarstvu finansija da normativno uredi način i rokove sprovođenja popisa za korisnike budžetskih sredstava, zatim da zaduži organ koji će izvršiti popis nepokretnosti u svojini RS neposrednim uvidom. Takođe, Institucija je preporučila Vladi da zaduži Republički geodetski zavod i Republičku direkciju za imovinu da uspostave efikasnu koordinaciju, naročito u vezi sa podacima o pravu svojine, pravu korišćenja, podacima o nepokretnostima, koji prethode i neophodni su za upis u jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u svojini RS.

Vlada Republike Srbije ima rok do 17. oktobra 2015. godine da DRI dostavi plan, kako planira da ispuni određene preporuke koje je DRI dala ili da čak objasni korake koje je preduzela u rešavanju problema nepostojanja evidencije državne imovine, izjavila je vrhovna državna revizorka, Svetlana Toma Anokić

Šta Srbija ima i ko od državne imovine ima korist - i dalje je tajna za građane ali i državne organe. Među 551.946 jedinica koje su upisane u Registar, mnoge su upisane više puta, mnoge sa netačnom procenom vrednosti.

Kakvo je stanje u evidenciji državne imovine dobro opisuje i sajt Republičke direkcije za imovinu. Kada na sajtu kliknete na link koji bi trebalo da vas odvede na Registar nepokretnosti u javnoj svojini - ne otvori se apsolutno ništa.

"Evidencija treba da se nalazi u Republičkoj direkciji za imovinu i to niko ne spori. Ali pitanje je da li je to na Republičkoj direkciji da ona vrši popis. A to svakako nije nego bi jedan organ na nivou republike trebalo da koordinira tim poslom i da se konačno popiše sva imovina Republike Srbije", objašnjava Anokić.

Nije ovo prvi pokušaj da se popiše državna imovina, utvrdi ko koristi državne stanove i lokale. Jedan takav učinjen je još 2010. godine, ali je i tadašnjoj generalnoj sekretarki Vlade Republike Srbije, Mirka Cvetkovića, bilo jasno da se neće daleko stići...

"Mi smo sad krenuli, a dokle ćemo da stignemo - neće se sigurno završiti taj posao do kraja, ali barem najveće vrednosti ili vrednosti u Beogradu, ili kao što je Karađorđevo, da to bude imovinski sređeno", kaže generalni sekretar Vlade Republike Srbije, Tamara Stojčević.

Izvor: Vebsajt B92, 30.09.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija