Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI: PREDVIđEN PRODUżETAK ROKA ZA UPIS PRAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNOJ POKRAJINI I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA TRI NA PET GODINA


Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički predstavila je u Skupštini Srbije izmene Zakona o javnoj svojini, koje predviđaju produžetak roka za upis prava javne svojine autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave sa tri na pet godina.

Udovički je ocenila da pomeranje tih rokova daje vremena kako jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima koja još nisu podnela zahteve da to učine, tako i Vladi da sveobuhvatno istraži zašto je taj proces do sada tekao tako sporo.

Pomeranje rokova, kako je objasnila, pruža mogućnost da se ispita da li možda ima još načina da se reši pitanje efikasnijeg stavljanja javne svojine u upotrebu.

Ona je podsetila na to da je od dana stupanja na snagu zakona bio utvrđen rok od tri godine u kojem autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave treba da podnesu zahtev za upis prava javne svojine.

Prema njenim rečima, isti rok predviđen je i za javna preduzeća i društva kapitala.

Imajući u vidu da taj rok ističe 6. oktobra, kao i činjenicu da veliki broj navedenih subjekata nije podneo te zahteve, neophodno je produženje ovih rokova, ukazala je Udovički.

Kada je reč o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ona je objasnila da je propisana obaveza podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, u određenim rokovima za različite poreske obaveze.

Vlada će u narednom periodu intenzivirati napore u jačanju poreskih naplata i u skadu sa tim raditi na izmeni niza propisa, zaključila je Udovički.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.10.2014.