Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KADA JE POSTIGNUT DOGOVOR O OPORTUNITETU POČINIOCI NE PROLAZE KROZ KAZNENU EVIDENCIJU, ZA RAZLIKU OD ONIH SA KOJIMA JE ZAKLJUČEN SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, KOJI ZA POSLEDICU IMA OSUĐUJUĆU PRESUDU


Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu doniralo je u humanitarne svrhe više od pet miliona evra dobijenih od počinilaca lakših krivičnih dela

Više od pet miliona evra prikupljeno je i donirano u humanitarne svrhe, odlaganjem krivičnog gonjenja, jer su osumnjičeni, protiv kojih je podneta krivična prijava u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, prihvatili obavezu da uplate određene novčane iznose u korist humanitarnih organizacija, fonda ili javne ustanove. Ovoj sumi treba pridodati i novac koji je tokom 2014. godine pribavljen na osnovu naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja donetih u Drugom i Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koja su počela sa radom u januaru 2014. godine.

Prema nekim procenama, do sada je na ovaj način u čitavoj Srbiji inkasirano 8,5 miliona evra.

  • Javna tužilaštva su do 1. jula 2014. godine na osnovu Zakonika o krivičnom postupku imala mogućnost da sama procene kome će biti uplaćen određeni novčani iznos na ovaj način. Izmenama ZKP-a od jula, predviđeno je formiranje komisije koja će odlučivati o tome kome će biti dodeljena novčana sredstva. To je u nadležnosti ministra pravde.

Od maja 2014. godine, novac prikupljen odlaganjem krivičnog gonjenja uplaćuje se isključivo na račun Vlade Republike Srbije otvorenom za pomoć stanovništvu ugroženom u poplavama i od tada do danas uplaćeno je oko 30.000 evra. Račun je otvoren na preporuku Republičkog javnog tužilaštva i Ministarstva pravde, tako da od tada do danas sva javna tužilaštva koriste isključivo taj račun. Svaka od ovih institucija dostavila nam je na zahtev „Politike” izveštaj o tome kako je ovaj novac potrošen, što je i bila obaveza predviđena protokolima o saradnji”, kaže za „Politiku” Ljubivoje Đorđević, vršilac funkcije javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Načelo oportuniteta, koje suštinski predstavlja uslovno odlaganje krivičnog gonjenja dok osumnjičeni ne ispuni jednu ili više obaveza propisanih zakonom koje mu tužilac nalaže, u krivično zakonodavstvo uvedeno je 2001. godine, ali je do 2010. godine primenjen u svega nekoliko stotina slučajeva.

Od 2010. godine Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odložilo je krivično gonjenje prema oko 16.000 osumnjičenih.

  • Oni koji su ispunili dogovor o oportunitetu ne prolaze kroz kaznenu evidenciju, za razliku od onih sa kojima je zaključen u javnosti dosta pominjani sporazum o priznanju krivičnog dela, koji za posledicu ima osuđujuću presudu.

„Za lakša krivična dela minimum je 40.000 dinara, a za teža 80.000 dinara. Izmenama zakona je predviđeno formiranje komisije Vlade RS koja će odlučivati u slučajevima kada neko aplicira za donaciju.

– Doskora, svako javno tužilaštvo je moglo da zaključi protokol, a mi smo u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu razmotrili zahteve i izabrali pomenute institucije”, kaže tužilac Đorđević.

On navodi da je kriterijum bio humanitarni karakter donacija i da su u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu smatrali da je najneophodnije da se pomogne dečijim bolnicama i porodilištima zbog stanja u kakvom su bili.

„Smatram da su svi podaci dostupni javnosti, jer u tužilaštvu postoje izveštaji o utrošenom novcu u humanitarne svrhe, a što može i da se proveri u institucijama sa kojima smo zaključili protokole o saradnji”, navodi naš sagovornik.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je od 1. januara, otkada je osnovano, zaključilo protokole o uplati novca na tekuće račune Urgentne kardiologije Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, Udruženja distrofičara, kao i sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

  • „U predmetima u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, svaki zamenik javnog tužioca u zavisnosti od vrste i težine krivičnog dela i ličnosti učinioca procenjuje visinu novčanog iznosa, kao i ustanovu u čiju korist će biti uplaćen novčani iznos, a osumnjičeni novac uplaćuju direktno na tekuće račune pomenutih ustanova. Od 19. maja ove godine svim osumnjičenima se nalaže da uplaćuju novac isključivo na račun Vlade Republike Srbije, a u cilju otklanjanja posledica poplava”, rečeno je za „Politiku” u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je kao i Drugo, osnovano 1. januara 2014. godine, nije zaključivalo posebne protokole, već je nastavilo saradnju sa Sekretarijatom sa zdravstvo na osnovu protokola koje je zaključilo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a od 19. maja ove godine sav novac se uplaćuju na račun Vlade Republike Srbije otvorenom za pomoć poplavljenom stanovništvu.

Izvor: www.politika.rs