Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAČANJE KAPACITETA POLICIJE I PRAVOSUĐA U BORBI PROTIV KORUPCIJE U SRBIJI


Jačanje istražnih kapaciteta tužilaca i policije kroz zajedničke istrage i stvaranje zajedničkih istražnih timova u skladu sa evropskom praksom, jedna je od preporuka EU i Saveta Evrope zarad efikasnije borbe protiv korupcije u Srbiji.

 Analiza je urađena u okviru zajedničkog projekta „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji’’, koji su u saradnji sa nadležnima u Srbiji sproveli EU i Savet Evrope. Kako su preneli elektronski mediji, u analizi je navedeno da je „malo dokaza o koruptivnom ponašanju među tužiocima ili sudijama“, ali se ukazuje i na to da neprofesionalno ponašanje treba shvatiti u širem kontekstu.

Prema rezultatima analize, neprofesionalno ponašanje sudija i tužilaca „obuhvata ponašanje koje je rezultat pritiska, uključujući i politički uticaj“. Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Janko Lazarević naveo je da „nerad i neznanje pojedinih sudija simulira korupciju“ i da zato postoji percepcija u javnosti da je ima u mnogo većem obimu od realnog.

On je rekao da zato mora biti unapređen rad sudija i tužilaca i da u struci napreduju samo najbolji, dok je državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić naglasio spremnost tog ministarstva da obezbedi sudijama i tužiocima sve uslove za nezavisan i profesionalan rad. Šef političkog sektora Direkcije EU Luka Bjankoni ukazao je na značaj jačanja integriteta nosioca pravosudnih funkcija i nezavisnosti pravosuđa i u kontekstu nastavka evropskog puta Srbije. 

Izvor: www.danas.rs, D. D.