Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: RESTRIKTIVNI SPORAZUMI SU SPORAZUMI IZMEđU UčESNIKA NA TRžIšTU KOJI IMAJU ZA CILJ ILI POSLEDICU ZNAčAJNO OGRANIčAVANJE, NARUšAVANJE ILI SPREčAVANJE, KONKURENCIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE. RESTRIKTIVNI SPORAZUMI ZABRANJENI SU I NIšTAVI, OSIM U SLUčAJEVIMA IZUZEćA OD ZABRANE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM


Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupke protiv 16 veletrgovaca i maloprodavaca sportske odeće, obuće, opreme i aksesoara radi ispitivanja osnovane pretpostavke postojanja povrede konkurencije, odnosno ograničavanja konkurencije na tržištima maloprodaje i veleprodaje sportske obuće, odeće, opreme i aksesoara u Srbiji.

Komisija je 18. avgusta 2016. godine izvršila nenajavljeni uviđaj u poslovnim prostorijama jednog od privrednih društva i tom prilikom pribavila informacije, podatke i ugovore koje je to društvo zaključivalo sa svojim kupcima.

Nenajavljeni uviđaj sproveden je zbog osnovane sumnje da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranke u postupku.

Prema prikupljenim informacijama i dokumentima, ovo društvo, kao prodavac, zaključivalo je, sa ostalim učesnicima na tržištu, protiv kojih je Komisija pokrenula postupak, ugovore o poslovnoj saradnji, koji su sadržavali obavezu kupaca da se u daljoj prodaji pridržavaju minimalnih maloprodajnih cena koje određuje ovo pravno lice.

Ova obaveza se naglašeno odnosila na pojedine robne marke.

Takođe, ugovorima je bila predviđena zabrana akcijskih prodaja i drugih oblika povoljnije prodaje, bez prethodnog odobrenja prodavca.

Komisija je osnovano pretpostavila da pojedine odredbe zaključenih ugovora predstavljaju obostrano usaglašenu obavezu kojom se, na nedozvoljen način, utvrđuju cene i uslovi trgovine, a što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013).

Restriktivni sporazumi su sporazumi učesnika na tržištu, koji imaju za cilj ili posledicu ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na teritoriji Republike Srbije, a naročito oni sporazumi koji sadrže odredbe kojima se neposredno ili posredno utvrđuju cene i uslovi u daljoj prodaji ugovornih proizvoda.

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013)

Pojam i zabrana restriktivnog sporazuma

Član 10

Restriktivni sporazumi su sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Restriktivni sporazumi mogu biti ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke oblika udruživanja učesnika na tržištu, a kojima se naročito:

1) neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cene ili drugi uslovi trgovine;

2) ograničava i kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije;

3) primenjuju nejednaki uslovi poslovanja na iste poslove u odnosu na različite učesnike na tržištu, čime se učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente;

4) uslovljava zaključivanje ugovora ili sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza koje s obzirom na svoju prirodu i trgovačke običaje i praksu nisu u vezi sa predmetom sporazuma;

5) dele tržišta ili izvori nabavki.

Restriktivni sporazumi zabranjeni su i ništavi, osim u slučajevima izuzeća od zabrane u skladu sa ovim zakonom.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija