Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA ENERGETIKU DALA SAGLASNOST ZA POVEĆANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 1. OKTOBRA 2016. GODINE: NOVA CENA PO KILOVATU, ZA DOMAćINSTVA I MALE KUPCE KOJI IMAJU PRAVO DA ELEKTRIčNU ENERGIJU NABAVLJAJU PO REGULISANIM CENAMA, IZNOSI 6,6 DINARA. OSTALI KUPCI NABAVLJAJU ELEKTRIčNU ENERGIJU PO TRžIšNIM CENAMA, OD SNABDEVAčA KOGA SAMI IZABERU I ONI NASTAVLJAJU DA SE SNABDEVAJU PO CENAMA KOJE SU PRETHODNO UGOVORILI


Savet Agencije za energetiku dao je saglasnost na odluku JP "Elektroprivreda Srbije" da poveća cene električne energije za prosečnih 3,8 odsto, pa će nova cena biti 6,6 dinara po kilovatu i primenjivaće se od 1. oktobra 2016. godine.

Saglasnost za to povećanje odnosi se na domaćinstva i male kupce koji imaju pravo da električnu energiju nabavljaju po regulisanim cenama.

Kako je precizirano u saopštenju Saveta, promena regulisane cene snabdevanja je uglavnom posledica priznate više cene po kojoj JP EPS nabavlja električnu energiju za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca.

Nabavna, odnosno velikoprodajna cena, po Zakonu o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014), određuje se na osnovu kretanja na tržištu i još uvek je niža od cena na relevantnim berzama.

Cene korišćenja prenosne i distributivne mreže nisu menjane, već će se i dalje primenjivati cene na koje je Agencija dala saglasnost 2013, odnosno februara 2016. godine.

Kupci koji imaju pravo da nabavljaju energiju po regulisanim cenama - domaćinstva i mali kupci čija je godišnja potrošnja manja od 30.000 kWh, potroše oko 62 odsto ukupne električne energije prodate krajnjim kupcima u Srbiji.

Ostali kupci nabavljaju električnu energiju po tržišnim cenama, od snabdevača koga sami izaberu. Oni nastavljaju da se snabdevaju po cenama koje su prethodno ugovorili.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.09.2016.