Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: BROJ KORISNIKA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA BESPLATNE KILOVATE ELEKTRIčNE ENERGIJE ILI KUBNIH METARA GASA ZAVISI OD KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA DA U UPRAVNOM POSTUPKU DONESU REšENJA PREMA PODNETIM ZAHTEVIMA. PRAVO NA BESPLATNU STRUJU IMAJU KORISNICI NOVčANE SOCIJALNE POMOćI, DEčJEG DODATKA KAO I DOMAćINSTVA SA NAJNIžIM PRIMANJIMA. ZA ZAHTEV JE POTREBNO IZDVOJITI OKO 2.000 DINARA, A MALI BROJ LOKALNIH SAMOUPRAVA OSLOBODILO JE UGROžENE TOG NAMETA


Najsiromašniji građani, korisnici socijalne pomoći, dečjeg dodatka i penzioneri sa najnižim penzijama čekali su prošle godine više od šest meseci da se izmeni Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US), koju je na doradu poslao Ustavni sud u jesen 2015. godine. U Ministarstvu rudarstva i energetike tvrdili su da će izmenama ovog propisa biti povećan broj ugroženih domaćinstava koja ostvaruju pravo na besplatnu struju.

Ipak, poslednji podaci pokazuju da korekcije nisu povećale broj onih koji dobijaju kilovate bez naknade. Ta brojka je slična kao i na početku prošle godine. Tako, podaci EPS iz juna 2016. pokazuju da je 56.400 domaćinstava ostvarilo pravo na umanjenje saglasno novoj Uredbi o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015). Umanjenje računa za utrošenu električnu energiju u januaru 2015. ostvarilo je tek nekoliko hiljada manje njih - 53.254 domaćinstva. Tokom ranijih godina je u proseku 50.000 do najviše 70.000 domaćinstava u Srbiji dobijalo ovu beneficiju.

- Povećanje za 3.000 može se objasniti time što tokom leta veći broj domaćinstava može da dobije besplatnu struju - kaže Petar Bogosavljević iz Udruženja potrošača Beograda. - Stvar je u tome što u Uredbi postoji deo koji obavezuje potrošače da ne smeju da potroše veću količinu struje. Tako se dešava da tokom zime siromašni koji se greju na struju, pređu tu količinu i automatski izgube pravo na kilovate koje neće plaćati.

Interesovanje je svakako veće u onim delovima Srbije u kojima ugroženi građani mogu lakše da dođu do papirologije ili ne moraju da je plaćaju da bi ostvarili ovu olakšicu.

Tako se, na primer, u Prijepolju dokumentacija, koja broji i do 20 različitih papira - ne plaća, pa se konstantno povećava broj siromašnih koji se prijavljuju za besplatnu struju.

Lokalne samouprave ipak su uspele da izađu na kraj sa problematičnom procedurom za prijavljivanje za besplatnu struju. Zbog tih problema i neinformisanosti opština ko treba da radi ovaj posao, kada je nova Uredba početkom ove godine tek stupila na snagu, svega 4.478 domaćinstava u januaru 2016. godine je dobijalo kilovate bez naknade. U februaru je taj broj malo povećan, pa je Uredbu iskoristilo 18.241 domaćinstvo.

Kada se brojke uporede sa tim periodom, broj siromašnih koji sada dobija energiju koju ne mora da plaća, ipak se vratio na period od prošle godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. L. J., 31.08.2016.
Naslov: Redakcija