Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015 - 2019. GODINE


UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015 - 2019. GODINE

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o stočarstvu("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015 - 2019. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

DUGOROČNI PROGRAM MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE

I. CILJEVI ODGAJIVAČKOG RADA

Republika Srbija raspolaže sa 5,3 miliona hektara poljoprivrednih površina, od čega 3,4 miliona hektara čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta, najveće učešće čine oranice i bašte sa 73,1 % i livade i pašnjaci sa 20,7 %.

U cilju racionalnog korišćenja navedenih površina neophodno je:

1) veće učešće stočarstva, mereno brojem uslovnih grla po jedinici površine, proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih stočarskih proizvoda po hektaru;

2) u oblasti stočarske proizvodnje, veća koncentracija broja stoke po odgajivaču, razvojem farmerskog tipa proizvodnje, preko koga će biti racionalno iskorišćene raspoložive zemljišne površine i biljna proizvodnja koja će biti u funkciji razvoja stočarstva;

3) povećanje produktivnosti po grlu u proizvodnji mleka, mesa, jaja, vune, kao i kvaliteta ovih proizvoda, kao i drugih stočarskih proizvoda;

4) primena novih metoda i postupaka u pripremi hrane za domaće životinje i smanjenje utroška hrane za domaće životinje za jedinicu proizvoda;

5) izvršavanje rejonizacije proizvodnje u skladu sa strukturom zemljišnih površina, načinom korišćenja zemljišta i potrebama pojedinih vrsta domaćih životinja za hranom za domaće životinje, a u skladu sa principima podele u okviru Evropske unije na ravničarske, brežuljkaste, brdske i planinske uslove odgoja domaćih životinja.

 II. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA

U periodu 2015-2019. godine izvršiće se po vrsti stoke, sledeće mere selekcije:

1. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara

Red.

Br.

Naziv mere

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

Plemenite rase goveda

Simentalska rasa

1.

Selekcijske smotre

56.000

56.000

56.000

100.000

100.000

grlo

2.

Linearna ocena prvotelki

12.000

12.000

12.000

20.000

20.000

grlo

3.

Kontrola mlečnosti umatičenih krava

27.400

27.400

27.400

50.000

50.000

grlo

4.

Kontrola bikovskih majki

360

360

360

425

425

grlo

5.

Performans test bikova

18

18

18

45

45

grlo

6.

Biološki test bikova

15

15

15

35

35

grlo

7.

Progeni test na tovnost

2

2

2

3

3

grlo

8.

Progeni test na mlečnost

10

10

10

25

25

grlo

9.

Progeni test na telesnu građu

5

5

5

25

25

grlo

Holštajn - frizijska rasa

1

Selekcijske smotre

12.444

12.444

12.444

17.000

17.000

grlo

2.

Linearna ocena prvotelki

2.500

2.500

2.500

4.250

4.250

grlo

3.

Kontrola mlečnosti umatičenih krava

8.500

8.500

8.500

12.000

12.000

grlo

4.

Kontrola bikovskih majki

100

100

100

105

105

grlo

5.

Performans test bikova

5

5

5

25

25

grlo

6.

Biološki test bikova

3

3

3

10

10

grlo

7.

Progeni test na mlečnost

6

6

6

10

10

grlo

8.

Progeni test na telesnu građu

2

2

2

10

10

grlo

                 

2. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu

Red.

Br.

Naziv mere

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

Plemenite rase svinja

1.

Selekcijske smotre

8.000

8.000

8.000

16.000

16.000

grlo

2.

Kontrola produktivnosti umatičenih krmača

9.000

9.000

9.000

21.000

21.000

grlo

3.

Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova

250

250

250

700

700

grlo

4.

Odabiranje i kontrola nerastovskih majki

480

480

480

1.800

1.800

grlo

5.

Performans test nerastova

480

480

480

1.740

1.740

grlo

6.

Performans test nazimica

6.000

6.000

6.000

16.000

16.000

grlo

7.

Biološki test nerastova

70

70

70

200

200

grlo

8.

Progeni test nerastova

50

50

50

200

200

grlo

3. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara

Red.

Br.

Naziv mere

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

Rase ovaca smera meso i meso – vuna

1.

Selekcijske smotre

15.000

15.000

15.000

31.000

31.000

grlo

2.

Kontrola produktivnosti ovaca

10.000

10.000

10.000

21.000

21.000

grlo

3.

Performans test ovnova

7

7

7

20

20

grlo

4.

Biološki test ovnova

10

10

10

26

26

grlo

5.

Progeni test ovnova

3

3

3

15

15

grlo

Rase ovaca smera meso – mleko – vuna

1.

Selekcijske smotre

7.000

7.000

7.000

15.000

15.000

grlo

2.

Kontrola produktivnosti ovaca

4.000

4.000

4.000

10.000

10.000

grlo

3.

Kontrola mlečnosti ovaca

3.000

3.000

3.000

8.000

8.000

grlo

4.

Performans test ovnova

7

7

7

20

20

grlo

5.

Biološki test ovnova

10

10

10

25

25

grlo

6.

Progeni test ovnova

3

3

3

20

20

grlo

Koze

1.

Selekcijske smotre

1.600

1.600

1.600

4.000

4.000

grlo

2.

Kontrola produktivnosti koza

1.500

1.500

1.500

3.500

3.500

grlo

3.

Kontrola mlečnosti koza

1.300

1.300

1.300

3.500

3.500

grlo

4.

Performans test jarčeva

1

1

1

10

10

grlo

5.

Biološki test jarčeva

4

4

4

20

20

grlo

6.

Progeni test jarčeva na mlečnost

1

1

1

10

10

grlo

                   

4. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara

Red.

Br.

Naziv mere

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

Rase konja namenjene sportu

Engleski punokrvni konj

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

140

140

140

140

140

grlo

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao "pepiniere" na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

10

10

10

12

12

grlo

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama

8

8

8

8

8

grlo

4.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

8

8

8

8

8

grlo

5.

Licenciranje pastuva

5

5

5

5

5

grlo

 

Rase kasača

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

260

260

260

265

265

grlo

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao "pepiniere" na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

9

9

9

9

9

grlo

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

14

14

14

14

14

grlo

4.

Licenciranje pastuva

11

11

11

11

11

grlo

Lipicaneri

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

261

261

261

261

261

grlo

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao "pepiniere" na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

14

14

14

14

14

grlo

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama

15

15

15

17

17

grlo

4.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

44

44

44

44

44

grlo

5.

Licenciranje pastuva

11

11

11

11

11

grlo

Hladnokrvne rase konja

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

45

45

45

45

45

grlo

2.

Licenciranje pastuva

7

7

7

7

7

grlo

3.

Selekcijske smotre

80

80

80

90

90

grlo

Ostale rase konja

(arapski konj, engleski polukrvni konj, haflinger, rase poni konja)

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

60

60

60

60

60

grlo

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao "pepiniere" na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

5

5

5

5

5

grlo

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama

5

5

5

5

5

grlo

4.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od jedne do tri godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

7

7

7

7

7

grlo

5.

Licenciranje pastuva

2

2

2

2

2

grlo

6.

Selekcijske smotre

13

13

13

15

15

grlo

5. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu

Red.

Br.

Naziv mere

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

Plemenite rase

1.

Test roditelja teškog tipa

1.500

1.500

1.500

3.000

3.000

grlo

2.

Test roditelja lakog tipa

1.000

1.000

1.000

2.500

2.500

grlo

3.

Test brojlera

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

grlo

4.

Test nosilja konzumnih jaja

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

grlo

5.

Test ćuraka u tovu

600

600

600

600

600

grlo

6.

Uvođenje novih programa gajenja tovnih pilića

-

-

-

2.000

2.000

grlo

7.

Uvođenje novih programa gajenja kokoši nosilja

-

-

-

2.000

2.000

grlo

6. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu

Red.

Br.

Naziv mere

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kvalitetne pčelinje matice iz linija

19.500

19.500

19.500

35.000

35.000

grlo

2.

Performans test linija

18

18

18

35

35

linija

3.

Progeni test pčelinjih matica

18

18

18

35

35

linija

4.

Selekcija pčela na produktivnost

25

25

25

35

35

linija

5.

Praćenje novih ekotipova pčela

4

4

4

10

10

linija

6.

Test trutovskih majki

5

5

5

5

5

linija

7. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi

Red.

Br.

Naziv mere

 

Planirani godišnji obim

Jedinica mere

2015

2016

2017

2018

2019

Pastrmka

1.

Odabiranje priplodnih matica riba

250

250

250

500

500

grlo

2.

Obeležavanje matica

250

250

250

500

500

grlo

3.

Kontrolu produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki

230

230

230

500

500

grlo

4.

Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica

12

12

12

25

25

familija

5.

Obeležavanje jedinki kandidata za matice

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

grlo

6.

Gajenje podmlatka oba pola

11

11

11

25

25

familija

7.

Veštački mrest kalifornijske pastrmke

850

850

850

1.500

1.500

grlo

Šaran

1.

Odabiranje priplodnih matica riba

100

100

100

200

200

grlo

2.

Obeležavanje matica

200

200

200

300

300

grlo

3.

Kontrolu produktivnosti umatičenih šarana

200

200

200

250

250

grlo

4.

Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica

12

12

12

25

25

familija

5.

Obeležavanje jedinki kandidata za matice

800

800

800

2.000

2.000

grlo

6.

Gajenje podmlatka oba pola

16

16

16

30

30

familija

7.

Veštački mrest šarana

300

300

300

400

400

grlo

Autohtone vrste riba

Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, divlji šaran, linjak, deverika

1.

Odabiranje priplodnih matica riba

300

300

300

600

600

grlo

2.

Obeležavanje matica

300

300

300

600

600

grlo

III. FINANSIJSKA SREDSTVA

Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine (u daljem tekstu: Program) se realizuje putem donošenja godišnjih programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa vrši se u visini od 8% od ukupne vrednosti realizovanih sredstava po osnovu godišnjih programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Neophodna sredstva po grupama mera i ukupno

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara

94.228.056

94.228.056

94.228.056

167.162.400

167.162.400

2. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu

9.779.400

9.779.400

9.779.400

28.242.000

28.242.000

3. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara

13.734.684

13.734.684

13.734.684

33.207.300

33.207.300

4. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara

4.190.076

4.190.076

4.190.076

4.261.140

4.261.140

5. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu

1.182.600

1.182.600

1.182.600

2.964.600

2.964.600

6. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu

3.334.500

3.334.500

3.334.500

6.110.100

6.110.100

7. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi

3.550.500

3.550.500

3.550.500

7.052.400

7.052.400

Ukupno

129.999.816

129.999.816

129.999.816

248.999.940

248.999.940.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 01.09.2015.