Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: OD 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE POčEćE DA SE PRIMENJUJE čLAN 30. ST. 1, 2. I 4. ZAKONA čIME SE PROšIRUJE INSPEKCIJSKI NADZOR I NA NEREGISTROVANE DELATNOSTI, KOJE SU U DELOKRUGU DRUGIH INSPEKCIJA


Još uvek je rano da Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) pokaže velike rezultate, ali je već značajan doprinos Zakona što i neregistrovana lica potpadaju pod udar inspekcije i što pokazuju nameru da pređu u legalnu sferu, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Zakon utiče na veliku promenu u ponašanju i donosi rezultate svaki dan, mada, prema njenim rečima, resursi u inspektoratima nisu dobro raspodeljeni i postoji nedostatak inspektora.

Po prvi put su stvorena tela i organi koje Zakon predviđa, kako bi postojala bolja koordinacija na republičkom nivou, navela je Udovički, dodajući da je potrebno pojačati koordinaciju na okružnom nivou, a zatim i sa lokalnom samoupravom.

Od 30. septembra 2015. godine počeće da se primenjuje član 30. st. 1, 2. i 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015).

Ovom odredbom se proširuje inspekcijski nadzor i na neregistrovane delatnosti, koje su u delokrugu drugih inspekcija.

Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)

Postupanje inspekcije u pogledu delatnosti ili aktivnosti nadziranog subjekta koja je u delokrugu druge inspekcije

Član 30

Ako inspektor nađe da je nadzirani subjekat povredio zakon ili drugi propis čiju primenu nadzire druga inspekcija, dužan je da, prema svom znanju i iskustvu, o stanju koje je zatekao sastavi zapisnik, kojeg bez odlaganja prosleđuje inspekciji u čijem delokrugu je delatnost koju obavlja ili aktivnost koju vrši nadzirani subjekat, kao i drugom nadležnom organu i Koordinacionoj komisiji, radi preduzimanja radnji i mera iz delokruga te inspekcije, odnosno vršenja zajedničkog inspekcijskog nadzora ili saradnje u obavljanju poslova.

Inspektor koji zatekne neregistrovanog subjekta kako se bavi delatnošću ili vrši aktivnost iz delokruga druge inspekcije, o zatečenom stanju, bez odlaganja, obaveštava poresku inspekciju i inspekciju u čijem delokrugu je delatnost koju obavlja ili aktivnost koju vrši neregistrovani subjekat, kao i druge nadležne organe.

Inspektor koji uoči da je u pogledu obavljanja delatnosti ili vršenja aktivnosti nadziranog subjekta koja je u delokrugu druge inspekcije neophodno preduzeti hitne mere radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu veće vrednosti, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, o zatečenom stanju, bez odlaganja, obaveštava inspekciju u čijem delokrugu je delatnost koju obavlja ili aktivnost koju vrši nadzirani subjekat i sektor koji obavlja poslove koji se odnose na vanredne situacije u okviru ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, koji preduzimaju odgovarajuće radnje i mere za sprečavanje nastanka štetne posledice.

Neposredno po obaveštavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, inspektor sačinjava službenu belešku o zatečenom stanju i učinjenim obaveštenjima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, Redakcija, 01.09.2015.