Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: JAVNOBELEžNIčKA SLUžBA NAVRšILA GODINU DANA RADA


Javnobeležnička služba u Srbiji, koja je 1. septembra 2015. godine navršila godinu dana rada, uspostavila je svoje mesto u pravnom sistemu Srbije i pored brojnih teškoća sa kojima se suočila na početku svog delovanja, rekao je predsednik Javnobeležničke komore, Miograd Đukanović.

On smatra da su se građani tokom godinu dana navikli na rad javnih beležnika, kao i da su beležnici uspostavili solidne odnose sa advokatima - koji su prošle godine u ovo vreme njihovu pojavu dočekali u negativnoj konotaciji.

Đukanović smatra da su građani prihvatili beležnike i da su shvatili da je beležništo u njihovom interesu jer im povećava pravnu sigurnost, ubrzava pravni promet i smanjuje troškove overe ugovora.

U toku protekle godine Komora je uspostavila saradnju sa notarskim komorama u okruženju, kao i sa notarskim komorama u Evropi, pre svega sa Visokim savetom francuskih notara, i notarskim komorama Nemačke i Austrije. Đukanović dodaje i da je Komora aplicirala za prijem u Međunarodnu uniju notara, kao i da očekuje prijem u ovu organizaciju na kongresu u Parizu 2016. godine.

U Srbiji trenutno radi 140 beležnika od predviđenih 371.

U 20-ak opština beležnici nisu izabrani, jer se na konkurse za imenovanje beležnika nije prijavio nijedan kandidat.

U javno beležničkim kancelarijama zaposleno je 276 radnika koji obavljanju administrativne delatnosti, 134 pripravnika i devet pomoćnika, a izborom novih javnih beležnika i njihov broj će se povećavati.

Prema podacima Komore, do 31. juna 2015. godine javni beležnici su sačinili 15.000 javno beležničkih zapisa, solemnizovali su 58.000 privatnih isprava i izvršili overe 123.000 dokumenata.

Javni beležbnici, poznati i pod nazivom notari, preuzeli su brojne nadležnosti od suda rasterećujući pravosuđe administrativno-pravnih poslova.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.09.2015.