Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGA REVIZIJA TROGODIŠNJEG STEND BAJ ARANŽMANA IZ PREDOSTROŽNOSTI SRBIJE I MMF: POZITIVNA OCENA, O POVEćANJU PLATA I PENZIJA U NOVEMBRU


Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stend baj aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom i najavila da će se o mogućnosti povećanja plata u javnom sektoru i penzija razgovarati u novembru, tokom sledeće posete misije.

Ministar finansija, Dušan Vujović, ocenio je da su razgovori sa MMF uspešno završeni, da su rezultati dobri, a ekonomija raste.

 "Od skoro verovatnog bankrota došli smo do sređenih finansija, do unapređena u fiskalnom deficitu i prešli smo od resecije u pozitivan rast ekonomije", rekao je Vujović na zajedničkoj konferenciji sa predstanvicima MMF.

On je naveo da najteži zadaci u strukturnim reformama tek predstoje, kao i da treba završiti privatizaciju preduzeća, promeniti nivo efikasnosti javnih preduzeća i reformisati državu.

Šef misije MMF-a, Džejms Ruf, rekao je da će dogovor postignut s vlastima u Srbiji tokom dvonedeljne posete misije morati da odobri Izvršni odbor MMF-a sredinom oktobra.

Ruf je istakao da je misija MMF-a revidirala procenu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2015. godini sa minus 0,5 na plus 0,5.

Prema njegovim rečima, fiskalni rezultati su dobri, deficit je niži nego što je projektovano, poboljšana je naplata prihoda, ali su investicije u zemlji niže nego što se očekivalo.

Ruf je pohvalio to što je postignuta finansijska i fiskalna stabilnost u zemlji, tako da će se tokom sledeće posete MMF-a u novembru 2015. razgovarati o tome u kojoj meri trajno povećanje budžetskih prihoda može da bude iskorišteno za povećanje potrošnje u 2016. godini.

Govoreći o strukturnim reformama i o državnim preduzećima, Ruf je izrazio zadovoljstvo što vidi da je došlo do veće discipline uplata u državnom sektoru, istakavši da u narednom periodu država mora da "ojača primenu reformi u sektoru državnih, javnih preduzeća, i to pored ostalog putem privatizacije, restrukturiranja i stečaja".

Izvor: Vebsajt Blic, 01.09.2015.