Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA: POčELO OCENJIVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA


U 20 sudova u Srbiji je počelo ocenjivanje rada sudija i predsednika sudova na osnovu Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova koji je usvojio Visoki savet sudstva (V S S).

Pravilnik će se najpre primenjivati kroz pilot fazu, koja će trajati tri meseca, u 20 sudova, a njegova potpuna primena u svim sudovima trebalo bi da počne 1. januara 2015. godine.

Pravilnik predviđa dva kriterijuma za vrednovanje rada sudija - kvantitet i kvalitet odluka.

Kvalitet rada ukazuje na sposobnost i znanje sudija u primeni materijalnog i procesnog prava, dok kvantitet rada iskazuje efikasnost u rešavanju predmeta.

U Pravilniku objavljenom na sajtu VS S, navodi se da je svrha vrednovanja rada sudija i predsednika sudova poboljšanje efikasnosti sudskog sistema, očuvanje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti sudija i predsednika sudova.

Takođe i podsticanje sudija i predsednika sudova u ostvarivanju najboljih rezultata rada, održavanje, jačanje poverenja javnosti u rad sudija i sudova i napredovanje u karijeri.

Sudijama će se, naime, meriti kako i koliko rade, a ocene koje dobiju biće osnov za napredovanje, ali i za razrešenje.

Rad sudija na stalnoj funkciji i predsednika sudova redovno će se vrednovati na svake tri godine, a sudija koji su prvi put izabrani jednom godišnje.

Izuzetno, na osnovu odluke VŠ, rad sudija i predsednika sudova može biti i vanredno vrednovan, predviđa Pravilnik.

Merila predviđena za vrednovanje kvaliteta rada sudija su procenat ukinutih odluka i vreme izrade odluka.

Pojedinačne ocene za merila kvaliteta rada su: "izuzetno uspešno", "uspešno" i "ne zadovoljava" - navodi se u pravilniku.

Merilo za vrednovanje kvantiteta rada sudija je mesečna norma, a za sudije koje nemaju dovoljan broj predmeta u radu je broj ukupno rešenih predmeta od ukupnog broja predmeta u radu.

Merilo kvantiteta rada sudija vrednuje se pojedinačnom ocenom "izuzetno uspesno", "uspešno" i "ne zadovoljava".

Ocene koje se odnose na vrednovanje rada sudije su "izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju", "uspešno obavlja sudijsku funkciju" i "ne zadovoljava".

Rad sudije koji je i predsednik suda vrednuje se prema kriterijumima za vrednovanje rada sudija, a kriterijum za vrednovanje rada predsednika suda na toj funkciji je rezultat rada sudske uprave.

Merilo za vrednovanje rada predsednika suda koje se odnose na rezultat rada sudske uprave je broj neotklonjenih nepravilnosti u radu sudske uprave utvrđen od strane predsednika neposredno višeg suda u odnosu na ukupan broj utvrđenih nepravilnosti u radu.

Vrednovanje rada predsednika suda kroz rezultat rada sudske uprave izražava se ocenama "izuzetno uspešno", "uspešno" i "ne zadovoljava".

Ocene rada predsednika suda su "izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda", "uspešno obavlja funkciju predsednika suda" i "nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsednika suda", predviđa Pravilnik.

Izvor: Tanjug, 1.9.2014.