Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da ima kontrolu nad kompletnom organizacijom završnog ispita


Nepravilnosti u sprovođenju završnog ispita u školskoj 2018/2019, poput onih koje su se dogodile i u školskoj 2012/2013 godini, nastale su zbog toga što su zaposleni u štamparijama angažovani na štampanju i pakovanju testova, nezakonito pribavili testove i učinili ih javno dostupnim. Činjenica da su se nezakonita ponašanja u oba puta dogodila u štamparijama izvan prosvetnog sistema, koje su se ugovorima sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavezale ne samo na obavljanje posla već i na čuvanje poverljivosti testova, pokazuje da je poveravanje ovih poslova pravnim licima koja nisu deo obrazovnog sistema i ne podležu kontroli Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "slaba karika" i značajan faktor rizika u organizaciji završnog ispita, stoji između ostalog u Mišljenju sa preporukama Zaštitnika građana upućeno Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U postupku kontrole koji je sproveo sektor nadležan za prava deteta Zaštitnika građana utvrđeno je da prosvetni sistem ne raspolaže tehničkim mogućnostima i odgovarajućim finansijskim i ljudskim resursima da štampanje i pakovanje testova obezbedi u okvirima i institucijama obrazovnog sistema, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić i dodao da je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) uspostavio Centar za ispite u okviru Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, sa nadležnostima koje odgovaraju i potrebi štampanja, pakovanja i distribucije testova. S obzirom da je da su zaposleni u ustanovama obrazovno vaspitnog sistema podložni daleko rigoroznijim proverama i merama, nego onima kod privatnih poslodavaca, korišćenje nadležnosti i resursa Zavoda i Centra za ispite omogućava da se kontrola nad kompletnom organizacijom završnog ispita i državne mature i odgovornosti za to zadrži u okvirima obrazovnog sistema i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poručio je Pašalić.

Zaštitnik građana je preporučio Ministarstvu da preduzme mere kako bi se celokupan postupak organizovanja i sprovođenja završnog i prijemnog ispita i državne mature zadržao u domenu kontrole i odgovornosti Ministarstva i obrazovnih organa, ustanova i organizacija. Takođe, naložio je da se pristupi planiranju budžetskih sredstava potrebnih za obezbeđivanje materijalnih, tehničkih i drugih uslova, kako bi se aktivnosti u organizaciji završnog ispita koje su do sada poveravane eksternim partnerima, nadalje sprovodile u okviru Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Centra za ispite, stoji između ostalog u preporukama Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 31.07.2019.
Naslov: Redakcija