Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Za boravak u 20 zemalja građani ne moraju da kupuju dodatne polise, ali se zbog procedure ipak izlažu trošku. Potvrde se izdaju pacijentima dobrog stanja, bez velikog zdravstvenog rizika


U 20 zemalja s kojima Srbija ima potpisane sporazume o zdravstvenom osiguranju naši građani mogu da putuju samo sa potvrdom o zdravstvenom osiguranju, bez dodatnih troškova za polisu osiguranja, koja uglavnom košta evro po danu. Zbog procedure dobijanja dvojezičnog obrasca, međutim, mnogi se izlažu dodatnom trošku pre odlaska na odmor u inostranstvo. Za besplatnu potvrdu odlučuju se uglavnom oni koji na duže odlaze u svet, pre svega u SAD i zapadne zemlje, gde je medicinska pomoć, za naše uslove, izuzetno skupa.

Potvrda o zdravstvenom osiguranju može da se uzme za boravak u Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Turskoj, Bugarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji... Ali ne i za Grčku, koja je najpopularnija destinacija za naše turiste, jer sa ovom zemljom nemamo sporazum o zdravstvenom osiguranju.

- Od svih 20 zemalja sa kojima imamo sporazum, jedino za Poljsku i Veliku Britaniju nije potrebno pribavljati posebnu potvrdu, dovoljni su samo dokaz o osiguranju i pasoš - objašnjavaju u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. - Za druge zemlje neophodno je da se pre puta pribavi potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu, obrazac 03-12.

Dvojezični obrazac izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije da osiguranik ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje. Potvrdu ne može dobiti ni ako je u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u bolnicu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Dokumentaciju - nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu - osiguranik podnosi lično lekarskoj komisiji nadležne filijale RFZO. Potvrda se izdaje najduže za period do 90 dana. Ako mu tokom boravka u inostranstvu zatreba medicinska pomoć, osiguranik predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka.

- Izuzetno, ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, može i naknadno izdati ako je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom - objašnjavaju u RFZO.

U slučaju da osiguranik nije pribavio potvrdu pre odlaska na put, i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, direkciji RFZO može da podnese zahtev za naknadu troškova. Uz njega treba da priloži foto-kopiju medicinske dokumentacije iz inostranstva i dokaz da su zdravstvene usluge plaćene. To ne važi i za one koji bez potvrde odu na put i plate lečenje u zemlji sa kojom Srbija nema sporazum o zdravstvenom osiguranju, kao što su, uz Grčku, recimo i Španija ili Egipat.

Polise privatnih osiguranja uglavnom pokrivaju troškove do 30.000 evra. Putno zdravstveno osiguranje pokriva samo zbrinjavanje hitnih stanja, i na tu polisu se ne mogu lečiti, recimo, hronične bolesti. Isto važi i za polise RFZO, koje se izdaju za pokriće troškova do 10.000 ili 15.000 evra. Polisa za boravak od devet do 11 dana, sa pokrićem do 10.000 evra, košta 975, a sa pokrićem troškova do 15.000 evra - 1.219 dinara. Za starije od 75 godina polisa je skuplja i košta 1.658 ili 2.078 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 30.07.2019.
Naslov: Redakcija