Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: MINISTARSTVO DRžAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POKRENULO INTERNET SAJT "DOBRA UPRAVA", PUTEM KOJEG GRAđANI MOGU DA SE INFORMIšU O SVOJIM PRAVIMA U UPRAVNIM POSTUPCIMA, KADA JE REč O RAZMENI PODATAKA IZ SLUžBENIH EVIDENCIJA


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je internet sajt "Dobra uprava", na adresi www.dobrauprava.rs, namenjen informisanju građana o tome kako teče proces reforme javne uprave i obavezna razmena podataka iz službenih evidencija.

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, sajt je zamišljen kao interaktivni portal putem kojeg građani mogu da se informišu o svojim pravima u upravnim postupcima, kada je reč o razmeni podataka iz službenih evidencija i upozaju se sa sistemom rada institucija uprave.

Takođe, građani mogu da se, popunjavanjem upitnika ili upućivanjem pisma resosnom ministarstvu, aktivno uključe u nadzor nad radom javne uprave, a time i nad njenom reformom.

Iz Ministarstva navode da je ideja izrade sajta da se razmena podataka iz službenih evidencija, koja je počela 8. juna, i koja je definisana odredbama novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), prati na sistemski i sveobuhvatan način, na republičkom i lokalnom nivou.

"Krajnji cilj primene novog Zakona je sistemska promena rada javne uprave koja će postati moderan i efikasan servis građana i privrede, orijentisan ka njihovim interesima i potrebama", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo poziva javnost da kroz redovno informisanje na sajtu "Dobra uprava" i aktivan građanski pristup, pruže podršku zaposlenima u javnoj upravi da sistemski unaprede svoj rad kako bi 1. juna naredne godine bili potpuno spremni za uspešnu i punu primenu Zakona.

Izvor: Tanjug, 01.08.2016.