Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEđUBANKARSKOG I MEđUNARODNOG KLIRINGA PLAćANJA U DEVIZAMA ZA JUL


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 16,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,4 miliona, ili 27,0%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,9 miliona, ili 73,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 774.060, od čega je 565.108 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 208.952 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.590,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,2 milijarde dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 171,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.655 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 22 učesnika, realizovano je ukupno 4.397 plaćanja, u vrednosti od 32.460.764,54 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 01.08.2016.