Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DOSTUPNA BROŠURA UNIJE POSLODAVACA SRBIJE "UREĐEN RADNI ODNOS - DOPRINOS DOSTOJANSTVU NA RADU I OČUVANJU RADNO-SOCIJALNOG MIRA": Brošura razrešava izazove i teškoće sa kojima se poslodavci, ali i zaposleni najčešće suočavaju u vezi sa radnim odnosom


Na 45 pitanja u vezi sa pravnom regulativom i praksom zapošljavanja radnika u Srbiji, koja su poslodavci u pripremnom istraživanju naveli kao najvažnija, odgovoreno je u upravo objavljenoj brošuri Unije poslodavaca Srbije "Uređen radni odnos - doprinos dostojanstvu na radu i očuvanju radno-socijalnog mira".

Brošura je deo projekta "Pravni servis za poslodavce u oblasti primene radnog zakonodavstva", koji se sprovodi u godini u kojoj se obeležava 100 godina od osnivanja Međunarodne organizacije rada, uz tehničku pomoć i usmeravanje ove značajne agencije Ujedinjenih nacija. Cilj projekta je bolje razumevanje i dosledno sprovođenje radnog zakonodavstva, kroz edukaciju poslodavaca u ovoj oblasti.

Ovde su rasvetljeni i dobrim delom razrešeni izazovi i teškoće sa kojima se poslodavci, ali i zaposleni najčešće suočavaju u vezi sa radnim odnosom, a podeljeni su u tri faze:

1) prilikom selekcije ljudskih resursa, zasnivanja radnog odnosa, odnosno zaključivanja drugog ugovora o radnom angažovanju;

2) za vreme trajanja radnog odnosa i

3) u slučaju prestanka radnog odnosa.

Ova publikacija, sadrži osnovna načela i usmerenje poslodavaca na propise relevantne u ovoj oblasti, izazove, probleme, pitanja sa kojima se poslodavci suočavaju prilikom selekcije ljudskih resursa, zasnivanja radnog odnosa, odnosno zaključivanja drugog ugovora o radnom angažovanju, za vreme trajanja radnog odnosa, a naročito u slučaju prestanka radnog odnosa, kao i rešenja, odnosno odgovore na sve ove nedoumice.

Unija poslodavaca Srbije, kroz svoju misiju i aktivnosti, kao odgovoran socijalni partner, nastoji da doprinese sprovođenju i razvoju ljudskih prava i međunarodnih standarda rada, a prvenstveno onih koji se odnose na dostojanstvo na radu i temeljna prava radnika - zabranu prisilnog rada i rada dece, slobodu udruživanja, prava na organizovanje i kolektivno pregovaranje, zabranu svih oblika diskriminacije, rodnu ravnopravnost, odnosno ravnopravnost polova i ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima, jednako nagrađivanje za jednak rad i rad iste vrednosti i drugih prava.

Izvor: Vebsajt Novosti, 28.06.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija