Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET UN: Usvojen izveštaj o ljudskim pravima za Srbiju


Savet za ljudska prava UN usvojio je, na svom 38. zasedanju u Ženevi, izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Srbiju, u kojem stoji da je naša zemlja pokazala posvećenost zaštiti ljudskih prava načinom na koji se pripremala i učestvovala u Trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR).

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, je tim povodom rekla da je najbolji pokazatelj ove tvrdnje jačanje institucionalnih kapaciteta u pripremi za ceo proces, jačanje samog izveštajnog procesa, uključenost svih relevantnih domaćih aktera u pripremi za Treći ciklus, kao i visok nivo saradnje koji je postignut među njima.

"Srbija će težiti i u budućnosti da poveže proces izveštavanja ka ugovornim telima Ujedinjenih nacija sa Ciljevima održivog razvoja, i da ostaje posvećena Univerzalnom periodičnom pregledu i saradnji sa Savetom za ljudska prava UN", istakla je Paunovićeva.

Srbija je kroz Treći ciklus UPR prošla u januaru ove godine, i u ovom procesu od država članica UN dobila 190 preporuka, od kojih je prihvaćeno 175, a notirano 15 preporuka.

U dijalogu sa delegacijom Srbije učestvovalo je 86 zemalja članica UN koje su tom prilikom pohvalile postignuti napredak Srbije u prethodne četiri godine u svim oblastima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava.

Paunovićeva ističe da je Savet za ljudska prava UN posebno naglasio značaj uspostavljenog Saveta Vlade za praćenje primene preporuka ugovornih tela UN za ljudska prava čiji je rad umnogome olakšao izradu izveštaja Srbije za ovaj ciklus UPR. Srbija je jedina država u regionu i jedna od retkih država u svetu koja ima sistemski način praćenja svih preporuka UN, koji je pohvaljen i od Saveta za ljudska prava UN.

Šef Stalne misije Srbije pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi Dejan Zlatanović, prilikom usvajanja izveštaja radne grupe, još jednom je naglasio da je Srbija posvećena demokratiji i vladavini prava, kao i da preduzima sve neophodne mere kako bi ojačala sprovođenje istih u praksi.

Takođe je istakao da saradnja sa samim Ujedinjenim nacijama značajno doprinosi promociji i zaštiti ljudskih prava u Srbiji, dok je saradnja sa Kancelarijom Visokog komesara za ljudska prava, Kancelarijom UN u Srbiji i Misijom OEBS u Srbiji, pomogla u velikoj meri celom procesu u okviru Trećeg ciklusa UPR.

"Srbija čvrsto veruje u mehanizme Ujedinjenih nacija, njihov pozitivan uticaj na društva naših zemlja i šire, kao i u njihov doprinos regionalnom i globalnom miru i stabilnosti. Ovakav dijalog treba uvek sprovoditi na jedan objektivan, depolitizovan i nezavisan način, kao što su i sama ljudska prava - univerzalna i neotuđiva", naveo je ambasador Zlatanović, saopštila je Kancelarija za ljuska i manjinska prava.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.06.2018.
Naslov: Redakcija