Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: ODBOR ZA POLJOPRIVREDU PODRżAO PREDLOżENI DESETOGODIšNJI PROGRAM ZA RAZVOJ šUMARSTVA U VOJVODINI, SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOđENJE


Odbor za poljoprivredu Skupštine AP Vojvodine održao je 30. juna 2015. godine sednicu na kojoj je razmotrio, prihvatio i uputio Skupštini na razmatranje i donošenje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu razvoja šumarstva u AP Vojvodini za period od deset godina, sa akcionim planom za njegovo sprovođenje.

Izrada ovog programa bila je poverena Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.

Za realizaciju pomenutog programa potrebno je obezbediti 5.191.530.000 dinara, i to 800.000.000 dinara iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine, 1.064.980.000 dinara iz pokrajinskog budžeta i 3.326.550.000 dinara iz sopstvenih sredstava korisnika šuma.

Prema podacima katastra, u Vojvodini ima 144.841 hektar šuma i šumskog zemljišta, što čini 6,72 odsto površine Vojvodine. Od svih šuma, skoro 95 odsto je u državnom vlasništvu.

Na području pokrajine nalazi se oko četiri ipo hiljade hektara šume i šumskog zemljišta čiji je korisnik Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a koje nikome nisu dodeljene na korišćenje. Zbog toga, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nastoji da se ove šume dodele na korišćenje Javnom preduzeću "Vojvodinašume", rečeno je u obrazloženju Predloga programa na sednici Odbora.

Jedan od prioriteta iz predloženog programa jeste i povećanje stepena pošumljenosti, što se može postići ukoliko se obezbede nove površine za pošumljavanje, kao i pošumljavanje državnog poljoprivrednog zemljišta koje se ne izdaje u zakup. Resorni pokrajinski sekretarijat već je pokrenuo inicijativu za izradu projekte dokumentacije pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u lokalnim samoupravama.

Nove površine za šume mogu se obezbediti i prilikom komasacije u opštinama u kojima je šumovitost ispod dva odsto, gde se mogu formirati parcele pored puteva, odnosno poljozaštitni pojasevi.

Takođe, izmenama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje("Sl. glasnik RS", br. 16/92 - dalje: Zakon), stvaraju se uslovi za povećanje šumovitosti. U Vojvodini postoji 123.000 hektara pašnjaka, od čega su 93.000 hektara u vlasništvu države. Zakonom je zabranjena promena namene i drugi oblici raspolaganja na ovom zemljištu, osim za ribnjake, koji se u Vojvodini prostiru na 15.000 hektara. Budući da se preostale površine pašnjaka ne koriste u dovoljnoj meri za namene predviđene Zakonom, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predlaže Pokrajinskoj vladi da putem Skupštine AP Vojvodine pokrene inicijativu za njegovu izmenu, tako da se omogući korišćenje utrina i pašnjaka ne samo za ribnjake, već i za pošumljavanje, navedeno je na sednici Odbora za poljoprivredu.

Odbor je u nastavku sednice razmatrao i usvojio Godišnji izveštaj o poslovanju JP "Vojvodinašume", Petrovaradin za 2014. godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju JVP "Vode Vojvodine" za 2014. godinu, sa izveštajem o reviziji finansijskog izveštaja tog preduzeća za 2014. godinu.

Izvor: Press služba Skupština AP Vojvodine, 30.06.2015.