Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: U skladu sa Zakonom Poverenik objavio elektronske adrese preko kojih prima podneske stranaka, kao i imena ovlašćenih službenih lica Poverenika, za odlučivanje u upravnim stvarima, odnosno za vođenje postupka i preduzimanje određenih radnji u upravnim stvarima


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u skladu sa članom 39 i 57 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) objavio na svojoj veb prezentaciji, elektronske adrese preko kojih prima podneske stranaka kao i imena ovlašćenih službenih lica Poverenika, za odlučivanje u upravnim stvarima, odnosno za vođenje postupka i preduzimanje određenih radnji u upravnim stvarima.

Poverenik je podsetio sve organe vlasti da, shodno pomenutim odredbama Zakona, koje su u primeni od 1. juna 2017. godine, imaju obavezu da ove informacije objave na odgovarajući način.

Poverenik podseća da smo, kada je reč o raznim obavezama vlasti prema građanima, veoma često suočeni sa neodgovornim odnosom, odnosno izostankom odgovornosti za neizvršavanje obaveza, bilo zato što nadležni ne pokreću postupke za utvrđivanje odgovornosti bilo zato što nikakva odgovornost nije predviđena. Poverenik konstatuje da je zakonodavac, nažalost, i ovaj put "zaboravio" da na bilo koji način sankcioniše organe vlasti, odnosno njihove predstavnike za eventualno propuštanje izvršenja obaveze što za posledicu može imati njeno masovno neizvršavanje.

S tim u vezi, Poverenik poziva sve organe vlasti da izvršavanjem navedene obaveze, odnosno proaktivnim objavljivanjem navedenih informacija, pokažu korektan odnos prema javnosti, a građanima olakšaju komunikaciju sa organima vlasti i potvrde njihovo nesporno pravo da znaju ko odlučuje i preduzima službene radnje u postupcima koji se povodom ili protiv građana vode.

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)

2. Ovlašćeno službeno lice

Ovlašćeno službeno lice i delegacija ovlašćenja

Član 39

(1) Organ postupa u upravnoj stvari preko ovlašćenog službenog lica.

(2) Ovlašćeno službeno lice, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je raspoređeno na radno mesto koje čine i poslovi vođenja postupka i odlučivanja u upravnoj stvari, ili samo poslovi vođenja postupka ili preduzimanja pojedinih radnji u postupku.

(3) Ako službeno lice nije određeno, rešenje u upravnom postupku donosi rukovodilac organa.

(4) Organ na pogodan način objavljuje koja su službena lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima, a koja za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja.

(5) Kolegijalni organ može da ovlasti svog člana da vodi upravni postupak i priprema odluku.

Posebne odredbe o elektronskom opštenju

Član 57

(1) Organ objavljuje na svojoj veb prezentaciji obaveštenja o mogućnosti elektronskog opštenja između organa i stranke, o tome da se organu podnose elektronska dokumenta i da organ upućuje stranci elektronska dokumenta, kao i o načinu na koji to čini.

(2) Stranka elektronskim putem opšti sa organom ako se prethodno sa tim saglasi ili ako je to posebnim propisom određeno.

(3) Ako elektronski dokument koji je poslat stranci nije čitljiv, ona može da zahteva da joj organ uputi taj dokument u drugom pogodnom obliku. Ako nije čitljiv elektronski dokument koji je poslat organu, organ zahteva da stranka podnese taj dokument u drugom pogodnom obliku u roku koji odredi i obaveštava stranku da će se, ako ne postupi u datom roku, smatrati da nije ni podnela dokument.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 01.06.2017.
Naslov: Redakcija